fbpx

İstehsalda zay məhsul və onun sənədləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

 “İstehsalda zay” anlayışı İstehsal zamanı bəzən məhsullar qüsurlu, defektlə hazırlanmış olur. Belə məhsullara, demək olar ki, bütün istehsal növlərində rast gəlinir. Bir sıra istehsal sahələrində zay məhsul gündəlik istehsalın ayrılmaz tərkib hissəsi olacaq qədər tez-tez baş verir. İstehsalda zay məhsul … Read More

131 saylı “Bioloji aktivlərin dəyəri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bioloji aktivlərin uçotu Hesablar planının uzunmüddətli aktivlər bölməsinə aid olan bioloji aktivlər qrupu canlı heyvan və bitkilərin cəmidir. Bar verən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar da bioloji aktiv sayılır. Onların qiymətləndirilməsi  41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS 41)  əsasında aparılır. Belə … Read More

Fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisindən azadolmaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 102.1.6 maddəsinə əsasən, fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi aylıq gəliri 2.500 manatadək olduqda 200 manat məbləğində hissəsi gəlir vergisindən azad edilib.  Qanunvericiliyin bu tələbini “Turan” Tədris Mərkəzinin … Read More

Sadələşdirilmiş vergi tutulan fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Kiçik biznes üçün sadələşdirilmiş vergi ən sərfəli rejimdir, çünki sahibkarlıq subyektləri hesabatları sadə sxem üzrə təqdim edir, onların vergi yükü azalır. Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsində bu vergi ödəyiciləri, 219-cu maddədə isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti şərh edilir. Məcəllənin … Read More

218 saylı “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Şübhəli borclar anlayışı Mühasibat uçotu subyektlərinin debitor borcları müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilmədikdə yaxud ödənilmə ehtimalı çox az olduqda, habelə müvafiq təminatlarla təmin edilmədikdə şübhəli hesab olunur. Bir qayda olaraq, şübhəli borcların müəyyən edilməsi borclularla hesablaşmaların inventarizasiyası, üzləşdirilməsi və … Read More

Məsrəflər, xərclər və mənfəət haqqında ümumi anlayışlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstehsal nədir? İstehsal – xammal, materiallardan istifadə etməklə yeni növ məhsulun yaradılması prosesidir. O, bütün növ ticarət əməliyyatlarının başlanğıcıdır. Ətrafınızda gördüyünüz istənilən əşya, məhsul haradasa istehsal olunub, sonra isə onlar birbaşa istehsalçıdan yaxud ticarətçidən alınır. Bəzi hallarda, məsələn, kənd təsərrüfatı … Read More

ƏDV qeydiyyatı ləğv edilən vergi ödəyicisinin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə rast gəlinən suallardan biri də ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan çox olan pərakəndə ticarət və ya xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin ƏDV ödəyicisi olduqdan sonra yenidən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq … Read More

Görkəmli iqtisadçı alim, iqtisad elmləri doktoru, əməkdar müəllim Qəzənfər Abbasov vəfat edib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanın iqtisad elminə ağır itki üz verib – görkəmli iqtisadçı alim, iqtisad elmləri doktoru, əməkdar müəllim, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və audit” kafedrasının məsləhətçi-professoru Qəzənfər Abbasov 2024-cü ilin may ayının 6-da 86 yaşında vəfat edib. İqtisadçı alim Qəzənfər … Read More

217 saylı “Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Digər debitor borc anlayışı Debitorlar dedikdə keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi vergi ödəyicisinə müəyyən məbləğdə borcu olan hüquqi və fiziki şəxslər başa düşülür. Belə məbləğlər debitor borclar sayılır. Debitor borcların (o cümlədən digər debitor borcların) aktiv kimi tanınması üçün: onlardan gələcək … Read More

1 2 3 4 5 6 944
error: Content is protected !!