Baş mühasibin məsuliyyəti

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Baş mühasib Vəzifə Təlimatına müvafiq üzərinə düşən vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.


Baş mühasibin təqsiri üzündən şirkətə vurulan maddi və  mənəvi ziyana görə o, müəyyən olunmuş qaydada şirkət qarşısında məsuliyyət daşıyır.

Qüvvədə olan normativ aktlara görə Baş mühasiblər bir neçə məsuliyyət növlərinə cəlb edilə bilərlər:

  • Cinayət məsuliyyəti
  • İnzibati məsuliyyət
  • Vergi məsuliyyəti
  • Maddi məsuliyyət
  • Sair məsuliyyət növləri
Print Friendly, PDF & Email