Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları nədir?

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Beynəlxalq mühasibat uçotu Mühasibat ucotu üzrə normativ sənədləşməyə nəzərən “standart” – uçotun aparılma qaydalarının rəsmi sənədlər toplusudur.

Uçot standartları iki növ olur: daxili və beynəlxalq.

Daxili standartlar –  ölkə daxilində istifadə üçün nəşr olunan mühasibat ucotu üzrə normativlərdir. Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları isə Beynəlxalq Uçot Standartları üzrə Komitə (BUSK) tərəfindən işlənib hazırlanmış və dünya praktikasında tətbiq edilmək üçün tövsiyə edilən standartlardır.

Həmçinin bax: Balans hesabatının elementləri

Daxili və beynəlxalq standartlar arasında sıx əlaqə vardır. Bir qayda olaraq, daxili standartlar ilkindir. Beynəlxalq standartlar işlənib hazırlanarkən daxili standartlar təhlil edilir, müxtəlif ölkələrdə bu və ya digər şeylərin ucotunun aparılması üzrə formalaşmış praktika  öyrənilir, daha sonra beynəlxalq xarakter daşıyan uçot üzrə tövsiyələr yazılır. Eyni zamanda, uçotun daxili standartları beynəlxalq standartların bazasında hazırlanmalıdır.

Beynəlxalq standartlar ayrı-ayrı ölkələrdə uçotun aparılmasına və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinə olan milli tələbləri təkzib etmir.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Print Friendly, PDF & Email