131 saylı “Bioloji aktivlərin dəyəri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri

Read More9

Oxunma sayı: 387 Bioloji aktivlərin uçotu Hesablar planının uzunmüddətli aktivlər bölməsinə aid olan bioloji aktivlər qrupu canlı heyvan və bitkilərin cəmidir. Bar verən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar da bioloji aktiv sayılır. Onların qiymətləndirilməsi  41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS 41)  … Oxumağa dava et 131 saylı “Bioloji aktivlərin dəyəri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri