Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Büdcədənkənar fondlara (sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalardan başqa) ödənilən ödənişlər üzrə dövlət orqanları ilə hesablaşmalar haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün uçotda 67 N-li “Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub.

Həmin fondlarla hesablaşmalar dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş qanunverici və normativ aktlarla nizamlanır. 67 N-li hesab passiv olduğundan hesablanan məbləğ kreditində, ödənilən məbləğ isə debetində yazılır.

Print Friendly, PDF & Email