fbpx

Kitabxana

Read More9

Kitabxana – Ödənişsiz kitablar toplusu Mühasibat Audit Vergi Maliyyə CIMA ACCA Təhlil Statistika Sosiologiya Lüğətlər İqtisadiyyat İdarəetmə Hüquq Gömrük Digər Referatlar İngiliscə kitablar  

İqtisadçı-mühasib peşəsi

Read More9

İqtisadçı-mühasib həm mühasibat uçotunu, həm də müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilini planlaşdırır. Nağd pul vəsaitlərinin və mal-maddi dəyərlərin uçotunu aparır. Bu peşədən olan adamlar ilk növbədə məsuliyyətli və mütəşəkkil olmalıdırlar, çünki hesabatın gec təqdim edilməsi və ya hər hansı sənədin itirilməsi … Read More

İqtisadiyyat tarixinin mərhələləri

posted in: iqtisadiyyat, Məqalə | 0
Read More9

İqtisadiyyat tarixinin mərhələləri İqtisadiyyat tarixinin dövrləşdirilməsinə, yəni, iqtisadi inkişafın mərhələlərə, pillələrə ayrılmasına dair bir çox yanaşmalar mövcuddur. Sosialistlər XVIII-XIX əsrlərdə cəmiyyət tarixini bir neçə pilləyə ayırmışdılar: vəhşilik; antik; cəmiyyət; feodalizm; kapitalizm; sənayeləşmə. Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə … Read More

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi

posted in: iqtisadiyyat, Məqalə | 0
Read More9

İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə əlaqəli öz inkişaf tarixinə malikdir. Hələ qədim dövrün alimləri belə suallara cavab verməyə çalışırdılar: nə üçün mallar bir-birinə müəyyən nisbətlərdə mübadilə edilir, qiymətlərin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? Yazıya tam şəkildə nəzər yetirmək üçün … Read More

İqtisadçı peşəsi – Tarixi və təsviri

Read More9

İqtisadçı peşəsinin tarixi İlk iqtisadçılar çox əvvəllər meydana çıxmışlar. Yəni, əmtəə-pul münasibətlərinin meydana çıxması və inkişafı ilə eyni zamanda. Əlbəttə, o zamanlar bu başqa cür adlandırılırdı, amma, bu heç də mahiyyəti dəyişdirmir. “İqtisadiyyat” termini ilk dəfə Qədim Yunanıstanda meydana çıxıb. … Read More

İnsan və iqtisadiyyat

posted in: iqtisadiyyat, Məqalə | 0
Read More9

İnsan və iqtisadiyyat Hər bir elmin öz tədqiqat mövzusu var. İqtisadiyyatda belə bir mövzu insanların iqtisadi davranışıdır ki, ondan da aşağıdakı suallar ortaya çıxır. İqtisadi nəzəriyyə həyat fəaliyyətinin hansı tərəflərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur? Həmçinin insan iqtisadi nöqteyi-nəzərdən nəyi özündə … Read More

İnsan və iqtisadiyyat (II hissə)

posted in: iqtisadiyyat, Xəbər | 0
Read More9

İnsan və iqtisadiyyat (II hissə) I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Hər bir elmin öz tədqiqat mövzusu var. İqtisadiyyatda belə bir mövzu insanların iqtisadi davranışıdır ki, ondan da aşağıdakı suallar ortaya çıxır. İqtisadi nəzəriyyə həyat fəaliyyətinin hansı tərəflərinin … Read More

İnsan və iqtisadiyyat (I hissə)

posted in: iqtisadiyyat, Xəbər | 0
Read More9

Hər bir elmin öz tədqiqat mövzusu var. İqtisadiyyatda belə bir mövzu insanların iqtisadi davranışıdır ki, ondan da aşağıdakı suallar ortaya çıxır. İqtisadi nəzəriyyə həyat fəaliyyətinin hansı tərəflərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur, həmçinin insan iqtisadi nöqteyi-nəzərdən nəyi özündə əks etdirir? İnsanın … Read More

1 2 3 4 7
error: Content is protected !!