fbpx

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi xidməti nə üçün lazımdır? (I hissə)

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi xidməti nə üçün lazımdır? Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda mühasibat konsaltinqi köməyə çatır. Bu xidmət … Read More

Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Mühasibat uçotu, təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, təşkili və ötürülməsi yolu ilə öz məqsəd və vəzifələrinə çatmasına kömək edir. Beləliklə, o, bugünkü biznes mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Mühasibat uçotunun özündən başqa, müasir təşkilatda fərdi mühasib və ya mühasiblərin rolu eyni dərəcədə … Read More

İqtisadçı-mühasib peşəsi

Read More9

İqtisadçı-mühasib həm mühasibat uçotunu, həm də müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilini planlaşdırır. Nağd pul vəsaitlərinin və mal-maddi dəyərlərin uçotunu aparır. Bu peşədən olan adamlar ilk növbədə məsuliyyətli və mütəşəkkil olmalıdırlar, çünki hesabatın gec təqdim edilməsi və ya hər hansı sənədin itirilməsi … Read More

Vergitutma tarixi

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Vergilər tutulmadan heç bir dövlət normal şəkildə mövcud ola bilməz: digər tərəfdən, vergilər – dövlətin əlamətlərindən biridir. Məcburi ödənişlərlərlə dövlətin qarşlıqlı sıx əlaqəsi və qarşılıqlı asılılığı vergiyə kompleks məzmun verir. Vergilərin təməlində iqtisadi və hüquqi anlayışlar dayanır, onların nisbəti dövlətdə … Read More

Cəmiyyətimiz uçotsuz fəaliyyət göstərə bilərmi?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Mühasiblər olmasaydı, ciddi maliyyə itkiləri, fırıldaqçılıq halları, oğurluq və digər maliyyə cinayətlərinə səbəb ola biləcək mühüm məlumat və informasiyaların sızması baş verərdi. Uçotsuz sizin biznesiniz pulları itirərdi. Əgər siz yeganə iştirakçısınızsa belə, yenə də hesabların hazırlanmasından başlamış hər şeyi etməlisiniz. … Read More

İnsan resurslarının istifadəsi və inkişafında xarici təcrübə

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Kadrların idarə edilməsində və əmək motivasiyasının yaxşılaşdırılmasında ən mühüm uğurlar Yaponiya və Amerika firmalarında əldə edilmişdir. Bu baxımdan, sözügedən ölkələrdə istifadə olunan kadrların idarə edilməsi üsulları digər dövlətlər üçün idarəetmənin inkişafından ötrü bir növ standartdır. Yapon idarəetmə sisteminin uğurunu insanlarla … Read More

Amerikanın mühasibat uçotu sistemi

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Birləşmiş Ştatlarda iqtisadiyyat azad sahibkarlıq və çeviklik prinsipinə əsaslanır. Sahibkarlıq Amerika təfəkkürünün əsasını təşkil edir və amerikalıların əhəmiyyətli bir hissəsi fərdi əmək fəaliyyəti ilə təmin olunmağa və ya öz biznesini qurmağa can atır. Birləşmiş Ştatlarda öz biznesini açmaq işi asandır … Read More

Soyadlar nəyə görə vergilərə borcludur?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Vergi sistemlərinin necə yarandığı və formalaşdığı və onların bəşəriyyətə təsiri haqqında bir sıra oçerklər. “Vergilər keçmişimizi necə formalaşdırdı və gələcəyimizi necə dəyişdirəcək?”. Bu kitab onunla maraqlıdır ki, onda həqiqətən yoxlamaq istədiyiniz bir çox ifadə və ya fərziyyələr vardır. Bu fərziyyə … Read More

Dünyanın ən nəhəng audit şirkətləri

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

“Böyük dördlük” – auditor və konsaltinq xidmətləri göstərən dünyanın dörd iri şirkət şəbəkəsi: “Deloitte”, “PricewaterhouseCoopers”, “Ernst & Young” və “KPMG”. Əvvəllər nəhəng firmaların sayı səkkiz idi və onlar birlikdə “Böyük səkkizlik” adlanırdılar. 1989-cu ildə “Deloitte, Haskins and Sells” və “Touche … Read More

1 2 3 4 5 6 70
error: Content is protected !!