fbpx

İlk fond birjası harada yaradılıb?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Rəsmi mənbələrə görə, dünyanın ilk səhmdar cəmiyyəti və ilk fond birjası eyni vaxtda – 1602-ci ildə və eyni ölkədə – Niderlandda yaranmışdır. Niderlandın Ost-Hind şirkəti səhmlər sataraq və investorlara gəlir vəd edərək, ilk dəfə vəsaitlər cəlb etməyə başladı. Ticarət etmək … Read More

Mühasibat uçotu elm kimi

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

(Accounting as a Science) – iqtisadi subyektlərə münasibətdə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini informasiya ilə təmin edən insan fəaliyyətinin bir sahəsi kimi mühasibat təcrübəsinin inkişaf tendensiyalarının izahına, proqnozlaşdırılmasına və formalaşmasına həsr olunmuş elmi biliklərin bir sahəsidir. Beləliklə, mühasibat uçotunun bir elm … Read More

Müasir mühasib və auditorun peşəkar xüsusiyyətləri

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Müasir dünyada mühasib peşəsi nüfuzlu və nisbətən yüksək ödənişli peşə hesab olunur. Peşəkar mühasiblər iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində – mühasibat və audit şirkətlərində, iri, orta və kiçik müəssisələrdə işləyirlər, ticarət, sənaye və maliyyə şirkətlərində, qeyri-kommersiya təşkilatlarında və dövlət … Read More

Mühasiblərin bayramı

Read More9

Beynəlxalq Mühasiblər Günü Mühasib xüsusi peşədir, bütün zamanlarda tələbat və hörmət duyulan bir peşə. Məhz, bu səbəbdən demək olar ki, hər bir Avropa ölkəsində və eləcə də ABŞ-da mühasibat işçilərinin milli bayramının olmasına baxmayaraq, 2008-ci ildə YUNESKO tərəfindən irəli sürülən … Read More

Mühasibat uçotu və onun bazar iqtisadiyyatında yeri

Read More9

Mühasibat uçotu iqtisad elminin bir hissəsidir, öz nəzəriyyəsi, mövzusu və metoduna malikdir. Mühasibat uçotu, “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna əsasən, özlüyündə bütün təsərrüfat əməliyyatlarının davamlı və sənədli uçotu yolu ilə mülkiyyət, təşkilatın öhdəlikləri və onların hərəkəti haqqında pul ifadəsində məlumatların toplanması, … Read More

Dünyanın ən bahalı, ən ucuz və ən stabil valyutaları

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

2022-ci ilin məlumatına görə, dünyada BMT tərəfindən müstəqilliyi tanınmış 197 ölkə vardır. Onların bir çoxunun öz pul vahidləri – maliyyə sisteminin əsaslandığı valyutaları var. Beynəlxalq standartlaşdırma üzrə təşkilatın (ISO) siyahısına daxil edilmiş dünya valyutalarının siyahısına 250-dən çox valyuta adı daxildir. … Read More

Niyə biznes müasir texnologiyaya ehtiyac duyur?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Razılaşın ki, müasir texnologiyalar şirkətlərdə müsbət dəyişikliklərə, onun artımına və inkişafına doğru əhəmiyyətli addımdır. Texnologiyaların nəzərə alınmaması deqradasiyaya bərabərdir, çünki çoxsaylı rəqiblər artıq onları tətbiq edirlər. Yeni texnologiyaları tətbiq edən şirkətlər potensialı genişləndirmək, müştəri loyallığını artırmaq və ümumiyyətlə, yaxşı perspektivləri … Read More

Ən zəngin və ən uğurlu mühasib-sahibkarlar

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Mühasib, o kimdir? Maliyyə mühasibi – biznesin maliyyələşdirilməsinin aparılması və interpretasiyası üçün cavabdeh olan ekspert. Mühasiblərin əhəmiyyətli bir hissəsi istər fərdi müştərilər, istərsə də onları işə götürən təşkilatlar üçün müxtəlif maliyyə məsələləri ilə məşğul olur. Dünyanın ən varlı mühasibləri Əlbəttə, … Read More

1 2 3 4 5 6 7 70
error: Content is protected !!