fbpx

Material ehtiyatları, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Material ehtiyatları üzrə uçot hesabı Müəssisənin aktivlərinin bir hissəsi olan ehtiyatlar mühasibat uçotunun hesablar planında bir neçə hesabla təmsil olunub. Bu hesabların tərkibi, onlar üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun … Read More

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı Mühasibat uçotu subyektlərində qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə edilən ehtiyatlar Hesablar Planının 20-ci maddəsinə aid hesablar üzrə uçota alınır. Bu hesab üzrə müxabirləşmələr AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması … Read More

Mühasibat uçotu nədir?

posted in: Uncategorized, Xəbər | 1
Read More9

Mühasibat və sahibkarlıq Mühasibat, demək olar ki, biznesdə baş verən bütün prosesləri izləyir, şirkətin necə fəaliyyət göstərdiyini və haraya istiqamətləndiyini anlamağa imkan verir. Mühasibat uçotu biznes dilidir və rəqəmlərlə yazılır. Məhz bu “dil”: biznesin mövcud maliyyə sağlamlığını qiymətləndirməyə; fəaliyyət tarixçəsindən … Read More

Elektron qaiməyə necə düzəliş etməli?

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, vergi ödəyicisi tərəfindən göndərilmiş elektron qaimə-fakturada göstərilən məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlarla uyğun olmadıqda (təhvil-qəbul aktına, üzləşmə aktına və s.), həmin elektron qaimə-fakturada təqdim edildiyi hesabat ayı başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec … Read More

Hansı biznes virus səbəbiylə sıradan çıxacaq? (5-ci hissə)

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Hansı biznes sıradan çıxacaq? (5-ci hissə) 4-cü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun Unikal böhran iqtisadiyyatın strukturunu yenidən quracaq: bir seqmenti öldürəcək, digərini isə yaradacaq. Yeni dünyada hansı biznes və peşələrə tələbat olacaq və hansı biznes tükənmək təhlükəsi altında qalacaq? … Read More

Locate Latin Wife With Ease

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Trying to find a Latin better half is a serious problem for many. You might be looking for a total and present relationship or simply wish to have a good smile with your face. In case you are wondering the … Read More

İşəgötürənlərə iş vaxtının növləri və rejimi, iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları barədə məlumat verilib

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

İşəgötürənlərə iş vaxtının növləri və rejimi, iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları barədə məlumat verilib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Ucar rayonunda “İş vaxtının növləri, iş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq vaxtda … Read More

1 2 3 4 11
error: Content is protected !!