fbpx

“2023-cü ildə qüvvəyə minəcək Vergi Məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklər” üzrə ödənişsiz vebinar

posted in: Vergi, Xəbər | 10
Read More9

Təlimin adı:  Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər üzrə ödənişsiz vebinar Tarixi: 10.12.2022 Məbləğ: Ödənişsiz Təlimin növü: Onlayn Mövzular: Vergi Məcəlləsində ediləcək dəyişikliklər. Kurs üçün qeydiyyat linki: https://forms.gle/G7Qot7EQnGy1aCKw8 Təlimçi barədə: Qənbərov Azər Oqtay oğlu UNEC-də və Bakı Mühəndislik Universitetində «Vergilər və vergitutma», «Vergi inzibatçılığı», «Vergi … Read More

Torpaq vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisinin ödəyiciləri Respublika ərazisində mülkiyyətində (yaxud istifadəsində) torpaq sahəsi olan fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləri, həmin sahələr isə vergitutma obyekti sayılır. Bu vergi sabit tədiyyə formasında hər il ödənilir. Ödəniləcək məbləğ hesablanarkən torpağın bazar dəyəri, satıla biləcəyi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilən fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Kiçik biznes üçün sadələşdirilmiş vergi ən sərfəli vergi rejimindən biridir. Bu rejimdə vergi yükü azaldılır, hesabatlar sadə sxem üzrə təqdim edilir. Vergi Məcəlləsi (maddə 218.4) üzrə bir sıra fəaliyyət sahələri, əməliyyatlar müəyyən edilib ki, onlara yalnız sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilir. … Read More

Gəlir anlayışı və onun növləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Müxtəlif nəzəriyyələrdə gəlir anlayışı Gəlir vergisi hesablanması və tutulması prosesini tam başa düşməyimiz, verginin obyektini təşkil edən “gəlir” anlayışının düzgün izahıyla bağlıdır. İqtisad elmində bu anlayışa iqtisadi kateqoriya kimi müxtəlif cəhətlərdən yanaşılır, məsələn, ümumi, xalis, vergiyə cəlb edilən gəlir anlayışları … Read More

Aksiz vergisi – Vergi tutulan əməliyyatın vaxtı və məbləği

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergi tutulan əməliyyatların məbləği Aksiz vergisi məbləğinin hesablanması üçün vergi tutulan əməliyyatların dəyərini hesablamağı bacarmalıyıq. Aksizli malların siyahısı uzundur, çeşidi də çoxdur, odur ki, hər aksizli mallara görə tutulan məbləğ fərqlənir. Hesablama ardıcıllığı sadədir – vergi bazasını müəyyən etmək, sonra … Read More

Aksiz vergisinin vergitutma obyektləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergitutma obyekti Vergitutma obyekti verginin müəyyən edilmiş hesab edilməsi üçün zəruri olan elementlərdəndir və mövcudluğunun hüquqi zəruriliyi Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsində özünü tapır. Hər hansı malın (işin, xidmətin) dəyəri, əşya və ya digər predmet o zaman vergitutma obyekti sayılır ki, … Read More

Torpaq vergisi və onun tarixi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi nədir? Torpaq vergisi birbaşa vergi növüdür, obyekti torpaq yaxud ondan əldə edilən gəlirdir. Qədim Misirdə, Yunanıstanda, Romada mövcud olan bu vergi, dövlət gəlirlərinin formalaşmasında qədim dövrlərdə, xüsusilə də orta əsrlərdə mühüm yer tutub. Başlanğıcda natural formada alınan vergi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimlər ola bilərlər? Sadələşdirilmiş vergi onun ödəyicisi olmaq hüqunun məhdudlaşdırıldığı yaxud qadağa qoyulduğu tədiyyədir. Ümumən sadələşdirilmiş verginin ödəyicilərinin siyahısına keçmək hüququna malik vergi ödəyicilərinin əhatəsi kifayət qədər böyükdür. Siz hansısa konkret fəaliyyət növünüzə görə ƏDV ödəyicisi deyilsinizsə, … Read More

Hüquqi şəxsin mənfəət vergisi, vergi ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Vergitutma subyektləri Qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi, onun ödəyiciləri, habelə vergitutma elementləri (onun obyekti, bazası, dərəcəsi və sair) təyin olunduqda müəyyən edilmiş hesab edilir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Qeyd edilən maddədə sadalananlar hər bir vergiyə xas olan məcburi vergitutma elementləridir. Tutulmanın … Read More

Aksiz vergisi ödəyiciləri və onların qeydiyyatı

posted in: Vergi | 0
Read More9

Kimlər aksiz vergisi ödəyicisi kimi tanına bilər? Aksiz müəyyən kateqoriya mallara tətbiq olunan dolayı vergidir. Biz aksiz, onun yaranma və inkişaf tarixi barədə danışmışıq. VM-in 12-ci maddəsi vergi ödəyəcilərinin dəqiqləşdirilməsini istənilən verginin müəyyən edilməsinin əsas şərti sayır. Bu məqalədə aksiz … Read More

1 2 3 4 189
error: Content is protected !!