fbpx

Sadələşdirilmiş vergi tutulan fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Kiçik biznes üçün sadələşdirilmiş vergi ən sərfəli rejimdir, çünki sahibkarlıq subyektləri hesabatları sadə sxem üzrə təqdim edir, onların vergi yükü azalır. Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsində bu vergi ödəyiciləri, 219-cu maddədə isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti şərh edilir. Məcəllənin … Read More

Azərbaycanda gəlir vergisi və onun inkişaf tarixi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda gəlir vergisi hansı tarixi inkişaf mərhələlərdən keçib? Xarici ölkələrdə vergitutma necə formalaşıb? Bu suallara cavabını, habelə fiziki şəxslərin gəlir vergisi və onun inkişaf mərhələsi haqqında məlumatları bu məqalədə tapa bilərsiniz. Vergilərin formalaşma mərhələsi Vergilər hər bir dövlət üçün var … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri kimlərdir

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik şəxslər “Sadələşdirilmiş vergi nədir və ödəyiciləri kimlərdir?” sualının birinci hissəsinə burada cavab vermişik. Qısaca desək, bu vergi növü sərt tələbləri olan, onun ödəyicisi olmaq hüququnun məhdudlaşdırıldığı yaxud qadağa qoyulduğu tədiyyədir. Ümumən, sadələşmiş vergi ödəyiciləri … Read More

Gəlir vergisi üzrə kameral vergi məktubları barədə tövsiyələr

posted in: Vergi | 0
Read More9

Gəlir vergisi üzrə kameral vergi yoxlaması Məlumdur ki, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması, həmin gəlirlərin əldə edilmə mənbəyinə görə fərqli vergi dərəcəsi tətbiq edilməklə aparılır. Fiziki şəxsin gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən formalaşır: muzdlu işdən; sahibkarlıq fəaliyyətindən; muzdlu işə aid olmayan qeyri-sahibkarlıq … Read More

ƏDV-dən azadolmalar tətbiq edilən əməliyyatlar

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV-dən azad əməliyyatların mahiyyəti ƏDV azadolmaları Vergi Məcəlləsinin 164-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Maddədə həm malların satışı, həm də xidmətlərin göstərilməsi üzrə əlavə dəyər vergisindən azad olan əməliyyatlar öz əksini tapıb. Məcəlləyə görə : bəzi malların yalnız idxalı; bəzi malların yalnız satışı; … Read More

Gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və faizlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisindən yayınma halları Ölkəmizdə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daha çox vergidən yayınma halları iri dövriyyəsi olub pərakəndə satışı həyata keçirən obyektlərdə müşahidə olunur. Bu da onlarda maliyyə sanksiyaları və faizlər şəklində itkilərə səbəb olur. Ticarət mərkəzlərinin çoxunda, supermarketlərdə … Read More

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi güzəştləri vergi ödəyicilərinə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər, məsələn, azaldılmış vergi dərəcələri, vergi tətilləri, gəlir vergisindən azadolmalar və sair. Fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində şərh edilib. Biz burada praktik fəaliyyətdə daha … Read More

Gəlir vergisinin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi Fiziki şəxslərin gəlir vergisi birbaşa vergilərin əsas növüdür. Qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinin hesablanması fiziki şəxslərin gəlirinə müvafiq faizlər tətbiq etməklə aparılır. Bu zaman vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəşt və azadolmalar, habelə sənədləşdirilmiş xərclər nəzərə alınır. … Read More

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı dərəcələr üzrə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisinin dərəcələri onu müəyyən edən əsas elementlərdəndir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Fiziki şəxsin gəlir vergisinin dərəcəsi gəlirin mənbəyindən, onun aid olduğu kateqoriyadan asılıdır. Muzdlu işdə çalışan, sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin gəlir vergisi dərəcəsi fərqlənir. Bu … Read More

Gəlir vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Tarixən gəlir vergisinin subyektləri fiziki şəxslər olub. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsi gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxsləri gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edir. Amma, istənilən verginin müəyyən olunması üçün, vergi subyekti ilə yanaşı vergitutma elementlərinin … Read More

1 2 3 4 191
error: Content is protected !!