fbpx

Aksiz vergisi ödəyicilərinin inzibati hüquqpozmalar və cinayət məsuliyyəti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Aksiz vergisi ödəyicilərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyaları və cərimələrdən başqa digər məsuliyyət tədbirləri də nəzərdə tutulub. Aksizlərlə bağlı hüquqpozmaların qarsısını almaq üçün İnzibati Xətalar (İXM) Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsində (CM) bəzi cəza tədbirindən istifadə edilir. Məsuliyyətin inzibati … Read More

Aksiz vergisi ödəyiciləri ilə bağlı hansı maliyyə sanksiyaları və cərimələr mövcuddur?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Aksizlər üzrə qanunvericilikdə məsuliyyət növləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi vergi hüquqpozmaları zamanı bir sıra məsuliyyətlər nəzərdə tutur. Vergi hüquqpozmaları dedikdə vergi ödəyicilərinin, vergi agentlərinin (VM, fəsil II), onların vəzifəli şəxslərinin, habelə tənzimləyici orqanların vəzifəli şəxslərinin Vergi Məcəlləsi  və digər qanunvericiliklə müəyyən … Read More

Sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri, verginin dərəcəsi və hesablanması qaydası

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sabit vergi nədir? Praktikada bəzi sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün hesablama prosesini, ödəniş şərtlərini daha da sadə etmək zərurəti yaranır. Məhz bu məqsədlə onlara sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit vergi məbləği tətbiq olunur. Prosesin daha da sadələşməsi vergi ödənişlərinin daha asan yığımını … Read More

Qədim Yunanıstanda vergi siyasəti (III hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qədim Yunanıstanda vergi siyasəti (III hissə) II hissəyə nəzər yetirin Həm Balkan Yunanıstanında, həm də Kiçik Asiyada aparılan davamlı müharibələrlə əlaqədar olaraq, hamı getdikcə daha çox fövqəladə hərbi vergiyə – eysforoya müraciət edirdilər. Artıq qeyd edildiyi kimi, sülh dövründə yunan … Read More

Qədim Yunanıstanda vergi siyasəti (II hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qədim Yunanıstanda vergi siyasəti (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin Zaman keçdikcə vergitutmanın təşkili təkmilləşirdi. Vəzifələrə bayram yürüşlərinin, simvolik məşəl yürüşlərinin, xorların, komediyaların, faciələrin, tikintilərin maliyyələşdirilməsi və keçmişdə olduğu kimi, fərdi qurbanların təqdim edilməsinə (əslində ictimai yeməklər nəzərdə tutulurdu) vəsaitin … Read More

Aksiz vergisindən azadolmalar

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksizdən azadolmanın ümumi prinsipləri Vergitutmanın bir növü olan aksiz müəyyən kateqoriya mallara tətbiq olunur. Aksizli mallar adlanan belə məhsullara alkoqollu içkiləri, tütün məhsullarını, respublikaya gətirilən bir sıra avtomobilləri və sairləri aid etmək olar. Malın satış qiymətinə əlavə edilən aksiz dolayı … Read More

Vergi sistemi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergi və yığımların dövlət büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu Vergilərin mahiyyəti və onun inkişaf tarixi Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi Vergi sistemi tarixinin mərhələləri Azərbaycanın vergi sistemi : XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli Azərbaycanın vergi sistemi: Cümhuriyyət … Read More

Aksiz vergisi üzrə dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsi, əvəzləşdirmə və qaytarılma

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Hesablamalar zamanı dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsi  Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə (maddə 186-1.) 2022-ci ildən başlayaraq aksizli mallarla bağlı bir sıra dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsinə əsas verən hallar müəyyənləşdirilmişdir. Belə hallara məhsulun aşağıdakı səbəblərdən geri qaytarılması aiddir: istifadə müddətinin bitməsi; zay olma; digər səbəblər. Əgər … Read More

Vergi Məcəlləsi: 57 və 58-ci maddələrin şərhi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Maliyyə sanksiyası nədir? Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ölkədə vergi sistemini, vergitutmanın əsaslarını, ödəyicilərlə vergi orqanları arasındakı münasibətləri, vergi nəzarətini və sair belə məsələləri tənzimləyir. Vergi qanunvericiliyi üzrə pozuntulara görə məsuliyyət də bu sıradandır. Bu Məcəllənin Ümumi hissəsində (V fəsil) şərh … Read More

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əsas vergi nəzəriyyələri Vergi nəzəriyyəsi vergilərin mahiyyəti, cəmiyyətin iqtisadi və sosial-siyasi həyatında yeri, rolu və əhəmiyyəti haqqında elmi biliklər sistemidir. Tam təlim kimi  17-ci əsrdən etibarən formalaşmağa başlayan vergi nəzəriyyələri müxtəlif səviyyəli dövlət vergi sistemlərinin qurulması üçün model tolunu oynayır. … Read More

1 2 3 4 189
error: Content is protected !!