fbpx

Vergi bəyannaməsi: ƏDV və aksiz vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi bəyannaməsi nədir? Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi nə vaxt təqdim edilir? ƏDV bəyannaməsi necə hazırlanır? Aksiz vergisi bəyannaməsi üzrə müddətlər necədir? Bu və digər suallara aşağıda cavab verməyə çalışacağıq. Vergi bəyannaməsi Vergi bəyannaməsi vergi ödəyicisinin müəyyən müddət ərzində əldə etdiyi … Read More

Vergi bəyannamələrinin hazırlanması

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergi öhdəliyi və vergi hesabatları Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi: hazırlanması və təqdim edilməsi Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi bəyannaməsi Fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannaməsi Vergi bəyannaməsi: ƏDV və aksiz vergisi Əmlak vergisi bəyannaməsi və ödəmələr Elektron xidmətlərin istifadəsi zamanı yaranan xətaların açıqlamaları … Read More

Vergi öhdəliyi və vergi hesabatları

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi öhdəliyi nədir? Vergi öhdəliyi (tax obligation – ingiliscə) – vergi ödəyicisinin dövlət qarşısında qanunvericiliyə uyğun yaranan öhdəliyidir. Vergi öhdəliyini yerinə yetirərkən vergi ödəyicisi aşağıdakı hərəkətləri həyata keçirir: vergi ödəyicisi uyğun qurumlarda qeydiyyata alınır; vergitutma obyektlərinin uçotunu aparır; büdcəyə ödənməli … Read More

ƏDV və ƏDV bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV və ƏDV bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs Təlim əlavə dəyər vergisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi, Vergi məcəlləsi və digər qanunvericilk aktları üzrə tənzimlənməsi qaydalarını, vergi məcəlləsində əlavə dəyər vergisi üzrə gözlənilən dəyişikləri, əlavə dəyər vergisi bəyannamələrin hazırlanmasını əhatə edir. Həmçinin … Read More

Mədən vergisi və onun proqnozlaşdırılması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mədən vergisi nədir? Azərbaycan Respublikasında yerin təkinə mülkiyyət hüququ Azərbaycan Respublikasına məxsusdur, yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılardan istifadə dövlət tərəfindən tənzimlənir. Mədən vergisi yerin təkindən faydalı qazıntıların hasilatı zamanı yerin təkinin istifadəçilərindən məcburi, fərdi qaydada əvəzsiz tutulan ödənişdir. Azərbaycan Respublikasının … Read More

Mədən vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Faydalı qazıntıların istehsalçıları və mədən vergisinin ödəyiciləri arasında hansı əlaqə var? Yerin təkinin istehsalçılarının vergi öhdəlikləri necə icra olunur? Bu və bu kimi digər sualların cavabını məqalədən tapmaq olar. Faydalı qazıntı istehsalçılarında vergi ödənişi Respublika ərazisində yerin təkindən, o cümlədən … Read More

Bələdiyyə vergiləri: əmlak vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Hansı halda əmlak vergisi bələdiyyə vergiləri qrupuna aid edilir? Bələdiyyə büdcəsinin formalasmasında yerli vergilərin hansı rolu var? Sizə təqdim etdiyimiz məqalədə bu suallar cavab tapmaq olar. Əmlak vergisi nədir? Bu vergi növü sərvətdən tutulan vergilərə aiddir, yəni sahib olduğumuz daşınar … Read More

Bələdiyyə vergiləri və ödənişlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Yerli vergilər Bələdiyyə vergiləri (yaxud yerli vergilər) AR Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş üç vergidən biridir, yerli büdcənin əsas gəlir mənbəyidir. Yerli büdcə bələdiyyənin özünüidarə prinsiplərini və səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə formalaşdırılır və istifadə olunur. Yerli vergilər: Azərbaycan Respublikasının … Read More

Bələdiyyə vergiləri: torpaq vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

AR Vergi Məcəlləsi respublikamızda torpaq vergisi haqqında qanunvericiliyin əsasını təşkil edir. Məcəllə bu vergi növü üzrə yığımları torpağın istifadə istiqamətindən asılı olaraq həm dövlət, həm də bələdiyyə vergisi kimi xarakterizə edir. Bu məqalədə bələdiyyə büdcəsinə ödənilən fiziki şəxslərin torpaq vergisi … Read More

1 2 3 4 5 6 191
error: Content is protected !!