fbpx

ƏDV əvəzləşdirilməsi zamanı məhdudiyyətlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əlavə dəyər vergisindən azadolmalarda ƏDV əvəzləşdirilməsi Ola bilər, vergi ödəyicisi 18% ƏDV hesablanan əməliyyatlarla yanaşı Məcəllənin 164-cü maddəsinə uyğun vergidən azad əməliyyatlar da etmiş olsun. Bu zaman ƏDV əvəzləşdirilməsi aparmaq üçün 18% vergi dərəcəsi tətbiq edilən əməliyyatların ümumi əməliyyatlardakı payı, … Read More

Hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə qoşulduqda vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

A şirkəti torpaq sahəsini girov qoyaraq kredit götürmüşdür və kredit məbləğini təsisçiləri eyni olmayan B şirkətinə faizsiz borc müqaviləsi əsasında borc vermişdir. Sonradan torpaq ilkin dəyəri qiymətinə satılmışdır. Bu zaman A şirkətinin gəliri yaranmamış və balansında heç bir aktivi qalmamışdır. … Read More

Kapital Bank yerli banklar üçün “Rəqəmsal Bankçılıq Seminarı” təşkil etdi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı olaraq Birbank Azərbaycanda rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün ardıcıl addımlar atır. Bununla bağlı Kapital Bank ölkəmizdə rəqəmsal bankçılığın inkişafına töhfə vermək və yerli bank sektorunun beynəlxalq təcrübələrlə tanışlığı məqsədilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə birgə “Rəqəmsal Bankçılıq … Read More

Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin İdarəetmə uçotunun rolu nədir? İdarəetmə uçotu kimi də tanınan müasir biznesdə idarəetmə uçotunun roluna müəssisələr daxilində menecerlərə mühasibat uçotu məlumatlarının verilməsi və bu menecerlərə idarəetmə, qərar qəbul etmək … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində gəlir və xərclərin uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gəlir/xərc anlayışı bizim üçün tanışdır. Hər bir sahibkar gəlir və xərclərinin uçotunu aparmalıdır.  Bəs sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün gəlir və xərcin uçotuna hansı tələblər vardır? Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində mühasibat uçotun təşkili Azərbaycan vergi qanunvericiliyinə görə  sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri qanunla müəyyən … Read More

Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu, təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, təşkili və ötürülməsi yolu ilə öz məqsəd və vəzifələrinə çatmasına kömək edir. Beləliklə, o, bugünkü biznes mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Mühasibat uçotunun özündən başqa, müasir təşkilatda fərdi mühasib və ya mühasiblərin rolu eyni dərəcədə … Read More

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərə nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi güzəştləri vergi ödəyicilərinə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər, məsələn, azaldılmış dərəcələr, vergi tətilləri, azadolmalar və sair. Fiziki şəxslərin gəlirlərindən azadolmalar və güzəştlərin tam siyahısı ilə Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində tanış ola bilərsiniz. Biz burada daha çox rast gəlinən … Read More

“Mühasibat uçotu” kursları

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

“Mühasibat uçotu” kursları Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/ Sizi yeni başlayacaq “Mühasibat uçotu” kurslarına dəvət edirik. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbində dərslər mühasibat sahəsində başlanğıc səviyyəli mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəldilmişdir. Kurslarımızda “0”dan başlayaraq asan üsulla və maraqlı metodlarla muhasibat uçotu barədə biliklər əldə edəcəksiniz. Kurslarımız … Read More

1 2 3 4 862
error: Content is protected !!