207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot

Read More9

Oxunma sayı: 317 207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı Mühasibat uçotu subyektlərində qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə edilən ehtiyatlar Hesablar Planının 20-ci maddəsinə aid hesablar üzrə uçota alınır. Bu hesab üzrə müxabirləşmələr AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən … Oxumağa dava et 207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot