birbank biznes
Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nədir?
Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri
ƏDV üçün vergitutma obyekti
Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi
Əlavə dəyər vergisinin hesablanması
ƏDV-dən azadolmalar və güzəştlər
ƏDV üzrə maliyyə sanksiyalari və cərimələr
ƏDV üzrə kameral vergi məktubları barədə tövsiyələr
Əlavə dəyər vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat necə həyata keçirilir?
ƏDV üzrə könüllü qeydiyyat necə aparılır?
ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi
ƏDV: vergitutma bazası nədir?
Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt
ƏDV əvəzləşdirməsi nədir?
ƏDV əvəzləşdirilməsi vaxtı necə müəyyən edilir?
ƏDV əvəzləşdirilməsi zamanı məhdudiyyətlər
ƏDV-dən azadolmalar və “0” dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatların fərqi
ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatların yeri
ƏDV-nin büdcəyə ödənmə vaxtı necə müəyyən olunur?
ƏDV üzrə dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi əməliyyatları
ƏDV kənd təsərrüfatı məhsullarında necə hesablanır?
Qeyri-rezident ƏDV-yə necə cəlb edilir?
ƏDV qeydiyyatı zamanı nələrə diqqət etməli?
ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatlar
Kreditlə satış zamanı ƏDV
Barter əməliyyatları ƏDV–yə necə cəlb olunur?
Elektron ticarət zamanı ƏDV hesablaması
Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıqda ƏDV hesablamaları
ƏDV məqsədləri üçün əməliyyatların ayrılıqda uçotu necə aparılır?
Ümidsiz borclar silinərkən ƏDV hesablanması
Qeyri-maddi aktivlərin təqdim edilməsində ƏDV
Vergiyə cəlb edilən dövriyyənin müəyyən edilməsi
Vergi ödəməkdən azad edilmə
Malların təqdim edildiyi yer 
İşlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer
Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi
Vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV
Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və vergi orqanlarının nəzarəti
Əvəzsiz köçürmələr olduğu halda ƏDV-nin kompensasiya edilməsi
Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və vergi orqanlarının nəzarəti
ƏDV geri al

Print Friendly, PDF & Email