Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nədir?
Əlavə dəyər vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat necə həyata keçirilir?
ƏDV üzrə könüllü qeydiyyat necə aparılır?
ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi

ƏDV-də vergitutma obyekti nədir?

ƏDV: vergitutma bazası nədir?
Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt

ƏDV hesablanması necə aparılır?

ƏDV əvəzləşdirməsi nədir?

ƏDV əvəzləşdirilməsi vaxtı necə müəyyən edilir?

ƏDV əvəzləşdirilməsi zamanı məhdudiyyətlər

ƏDV-dən azadolmalar və “0” dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatların fərqi

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatların yeri

ƏDV-nin büdcəyə ödənmə vaxtı necə müəyyən olunur?

ƏDV üzrə dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi əməliyyatları

ƏDV kənd təsərrüfatı məhsullarında necə hesablanır?

Qeyri-rezident ƏDV-yə necə cəlb edilir?

ƏDV qeydiyyatı zamanı nələrə diqqət etməli?

ƏDV-dən azad əməliyyatlar

ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatlar

Kreditlə satış zamanı ƏDV

Barter əməliyyatları ƏDV–yə necə cəlb olunur?

Elektron ticarət zamanı ƏDV hesablaması

Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıqda ƏDV hesablamaları

ƏDV məqsədləri üçün əməliyyatların ayrılıqda uçotu necə aparılır?

Ümidsiz borclar silinərkən ƏDV hesablanması

Qeyri-maddi aktivlərin təqdim edilməsində ƏDV

Vergitutma obyekti
Vergiyə cəlb edilən dövriyyənin müəyyən edilməsi
Vergi ödəməkdən azad edilmə
ƏDV-nin dərəcəsi və hesabat dövrü
Malların təqdim edildiyi yer 
İşlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer
Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi
Vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV
Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və vergi orqanlarının nəzarəti
Əvəzsiz köçürmələr olduğu halda ƏDV-nin kompensasiya edilməsi
Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və vergi orqanlarının nəzarəti
Print Friendly, PDF & Email