Əmək haqqının verilmə yeri, forması və ödənilmə vahidi

posted in: Xəbər | 0

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 174-cü maddəsinə əsasən əmək haqqının verilmə qaydaları aşağıdakı kimidir:

  1. Əmək haqqı, bir qayda olaraq, işin icra olunduğu iş yerində verilir.
  2. Əmək haqqı işçinin istəyi ilə onun bankdakı hesabına köçürülə və ya müvafiq ünvana göndərilə bilər.
  3. İşçinin razılığı ilə əmək haqqının20faizə qədəri mütənasib dəyərli natura formasında müəssisədə istehsal edilən istehlak malları ilə, lakin spirtli içkilər, tütün məmulatları, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr və mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) digər əşyalar istisna olunmaqla, digər məişətdə işlədilən gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib verilə bilər.
  4. Əmək haqqı Azərbaycan Respublikasının pul vahidi — manatla ödənilir.
Print Friendly, PDF & Email