fbpx

Əmək müqaviləsinə xitam zamanı bilməli olduqlarımız (3-cü hissə)

1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Əmək müqaviləsinə xitam zamanı bilməli olduqlarımız (3-cü hissə) (əmək müqaviləsi)

2-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.

Mülkiyyətçi dəyişərsə.

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin daha bir əsası müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsidir. Mülkiyyətçi dəyişərsə, müəssisə rəhbəri, onun müavinləri, baş mühasib və idarə etmə funksiyasını həyata keçirən struktur rəhbərləri ilə bağlanmış müqaviləyə xitam verilə bilər. Digər işçilərlə isə bu əsasla müqavilənin xitamı mümkün deyildir.

Əgər müqaviləyə bu əsasla xitam verilirsə, bu halda işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı 3 misli məbləğdə müavinət ödənilməlidir.

Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişilməsi

İşçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslarından biri də əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi halıdır. Mövzuya keçməzdən qeyd etmək lazımdır ki, əmək şəraitinin şərtlərinə işçinin vəzifəsi, əməyin ödənilməsi normaları, sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş şəraiti, istirahət vaxtı, məzuniyyət, iş vaxtından əlavə işə cəlb olunma hallarında əməyin ödənilməsi, texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi kimi hallar daxildir. Onu da qeyd edək ki, əmək şəraitinin əlavə şərtləri əmək müqaviləsi və ya kollektiv müqavilə ilə nəzərdə tutula bilər.

Qeyd edək ki, istehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranarsa, işəgötürən işçinin peşəsi, vəzifəsi və ixtisasını saxlamaqla əmək şəraitinin şərtlərini dəyişdirə bilər. Bu halda işəgötürən işçini azı 1 ay əvvəl ya yazılı məlumatlandırmalı, ya da müvafiq əmri (sərəncamı) ilə xəbərdar etməlidir. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə razı olmadıqda, işəgötürən işçini ya yeni işlə təmin etməli, ya da bağlanmış müqaviləyə xəbərdarlıq müddəti bitdikdən sonra xitam verməlidir.

İşçilərin sayı azı 50 nəfər olan müəssisədə 10%-dən çox işçinin əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi halında işəgötürən bu barədə səlahiyyətli dövlət orqanına məlumat verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişilməsi ilə əlaqədar bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işəgötürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında müavinət ödəyir.

Müəllif: Praktiki Hüquqşünas / Şəhriyar Həbilov.

4-cü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.


Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!