Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması.

posted in: Xəbər | 0

Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması.

Mənfəət vergisi bəyannaməsinin əlavəsində əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi əks olunur:

Əsas vəsaitlərin uçota alınma dəyərləri barədə

 

Əsas vəsaitlərin dövr ərzində mədaxili

 

 

əsas vəsaitlərin uçotu, muhasibat ucotu nedir, muhasibat ucotu haqqinda, mühasibat uçotu pdf, esas vesaitlerin silinmesi, esas vesaitlerin amortizasiya, muhasibat ucotu nezeriyyesi, mühasibat uçotunun formaları

Print Friendly, PDF & Email