birbank biznes
Exceldə siyahıları tərsdən sıralamaq
Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi
Exceldə soldan sağa doğru sıralamanı necə apara bilərik?
2019-cu il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı
Microsoft Excel 2019-da 10 mühüm yenilik
Excel 2019 – Yeni data növləri
Exceldə indiki dövr ilə keçən il eyni dövr arasındakı satışların müqayisəsi – SAMEPERIODLASTYEAR (DAX)
Exceldə xalis bu günkü dəyərin hesablanması – Video Təlimat
Diaqramlarda Maksimum və Minimum dəyərlərin fərqləndirilməsi
Həftəlik satış qrafikinin yaradılması
Filtr əməliyyatının sürətləndirilməsi
Təkrar adların yazılmasının sürətləndirilməsi
Məlumatların yuxarı xanalara keçirilməsi
1C hesab kartının sətirlərinin ayrılması
Mühasiblər üçün daha yaxşı cəmləmə metodu
Şaquli cədvəlin emalı
Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması 
Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması (detallı) 
Excel faylına necə şifrə qoymalı? 
Excel faylını PDF formatına çevirmək qaydası
Həftəlik overtime saatının hesablanması 
Excel faylına ad verərkən nələrə diqqət etməli?
 Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu 
Track changes – Excel faylında edilən hər dəyişikliyin qeydiyyatı
Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu 
Valyutalı dəyərlərin səliqəyə salınması 
Xanadakı məlumatın gizlədilməsi
Exceldə sətirləri sütunlara, sütunları sətirlərə kopyalamaq
Sətirləri sütunlara necə çevirməli 
EOMONTH funksiyası – hər ayın son gününün hesablanması 
Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı (1-ci hissə)
Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı? (2-ci hissə)
Excel-də illər üzrə artım tempini necə hesablamalı?
Exceldə formul xətaları (formula errors) – #DIV/0! #REF! #NUM!
Exceldə daha sadə qrafik həllər
Filter sonrası sıra nömrələrinin avtomatik yenilənməsi
Professional hesabatları necə hazırlamalı?
Tab düyməsinin üstünlüyü
Mühasiblər üçün olduqca faydalı 5 shortcut
Mühasiblərin sürətini artıracaq 8 shortcut
Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması
Word faylından kopyaladığımız mətni Excel-də bir neçə sətrə necə bölməli?
Exceldə ən zəruri shortcut-lar
NETWORKDAYS funksiyası – 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı
Exceldə WORKDAY funksiyası
Excel-də tarix və saat funksiyaları
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (1-ci üsul)
DATEDIF funksiyası – iki tarix arasındakı il, ay və gün fərqinin hesablanması
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (2-ci üsul)
Excel-də Weekday funksiyası
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (3-cü üsul)
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (4-cü hissə)
Excel’də layihələrin idarəedilməsində əvəzolunmaz vasitə
Excel’də diaqramlardakı oxlara şəkil yerləşdirmək
NPV funksiyası – bugünkü dəyəri necə hesablamalı?
Exceldə kiçikdən böyüyə, böyükdən kiçiyə doğru sıralama
Excel-də unikal sıralamanı necə əldə etməli?
Excel-də başqa səhifədəki xananı necə izləməli?
Excel’də tarixlərin formatlanması
Excel-də ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma
2 tarix arasındakı iş günlərini necə hesablamalı?
Qovluqdakı faylların adlarından ibarət Excel cədvəlinin hazırlanması
Exceldə gündəlik “ToDo List” şablonu
VLOOKUP funksiyasındakı son komponentin (TRUE & FALSE) vacibliyi
Exceldə təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table)
Exceldə Təqvim Cədvəlinin genişləndirilməsi
Print Friendly, PDF & Email