GƏLİRLƏR
 • 60 – Əsas əməliyyat gəliri
  • 601 – Satış;
  • 602 – Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması;
  • 603 – Verilmiş güzəştlər.
 • 61 – Sair əməliyyat gəlirləri
  • 611 – Sair əməliyyat gəlirləri.
 • 62 – Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər
  • 621 – Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər.
 • 63 – Maliyyə gəlirləri
  • 631 – Maliyyə gəlirləri.
 • 64 – Fövqəladə gəlirlər
  • 641 – Fövqəladə gəlirlər
Print Friendly, PDF & Email