birbank biznes

Kriminalistika

Kriminologiya

A Guide For NGO Reporting in Azerbaijan

Country report – Azerbaijan

Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və ləğvi

Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi

Regulation of income of NCOs in Azerbaijan

Təlimat – Çirkli Pullar ECSOFT

Beynəlxalq Xüsusi Hüquq – Ümumi Məcələlər (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu – 2007)

Beynəlxalq Xüsusi Hüquq – II nəşr (Qafarov Zavər Murad, Əbilov Ataxan Vəli – 2007)

Beynəlxalq Hüquq – Dərslik (Hüseynov Lətif Hüseyn oğlu – 2012)

Beynəlxalq Humanitar Hüquq (İbayev Vəfaəddin Ələm oğlu – 2001) Dərslik

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və Hüququnun Əsasları (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu – 2007)

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları (Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu – 2007)

Azərbaycan Respublikasinın Hüquq Mühafizə Orqanları (Piriyev Əzim Səlim oğlu – 2005)

Azərbaycan Respublikasının Vərəsəlik Hüququ (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu – 2004)

Beynəlxalq Hüquq: Anlayışı, Hüquq Doktrinası və Tədris Kursu (Əliyev Etİbar Əli oğlu – 2016)

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Hüququ (Əliyev Etibar Əli oğlu – 2010)

Beynəlxalq İqtisadi Hüquq (Sadıqov Əfsər İsa oğlu – 2008)

Beynəlxalq İqtisadi Hüquq (Əliyev Etibar Əli oğlu – 2012)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prsosessual Məcəlləsinin Elmi Praktiki Kommentariyası (Əsədov Bağır – 2003)

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Qanunvericiliyi (II Cild – 2006)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası – 2009

Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi (Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu – 2008)

Azərbaycan Korporativ Şirkətlər Hüququ (Kərimov Emin – 2014)

Avropa Hüququ (Əliyev Əmir İbrahim oğlu – 2016)

Beynəlxalq İqtisadi Hüquq

Əmək Hüququ

Məhkəmə Ekspertizası

Mənzil Hüququ

Sahibkarlıq Hüququ

Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizədə İqtisadi Biliklərdən İstifadə Formaları (Mühazirələr)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüquq Kursu (1-ci cild)

Beynəlxalq Nəqliyyat Hüququ (Dərslik)

Cinayət Hüququ (Ümumi Hissə)

Avropa Şurası Hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Cinayət Hüququnda Cəza Problemi: Tarix və Müasirlik

Əməliyyat Axtarış Fəaliyyətinə Nəzarət

İnsan Hüquqları – Dr. Fərhad Mehdiyev

Məhkəmə Mühasibatı

Müəlliflik Hüququ

Print Friendly, PDF & Email