Kriminalistika

Kriminologiya

A Guide For NGO Reporting in Azerbaijan (200 downloads)
Country report – Azerbaijan (196 downloads)
Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və ləğvi (279 downloads)
Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi (289 downloads)
Regulation of income of NCOs in Azerbaijan (289 downloads)
Təlimat - Çirkli Pullar ECSOFT (290 downloads)
Beynəlxalq Xüsusi Hüquq - Ümumi Məcələlər (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu - 2007) (704 downloads)
Beynəlxalq Xüsusi Hüquq - II nəşr (Qafarov Zavər Murad, Əbilov Ataxan Vəli - 2007) (576 downloads)
Beynəlxalq Hüquq - Dərslik (Hüseynov Lətif Hüseyn oğlu - 2012) (764 downloads)
Beynəlxalq Humanitar Hüquq (İbayev Vəfaəddin Ələm oğlu - 2001) Dərslik (520 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və Hüququnun Əsasları (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu - 2007) (1383 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları (Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu - 2007) (1173 downloads)
Azərbaycan Respublikasinın Hüquq Mühafizə Orqanları (Piriyev Əzim Səlim oğlu - 2005) (750 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Vərəsəlik Hüququ (Allahverdiyev Sabir Salman oğlu - 2004) (569 downloads)
Beynəlxalq Hüquq: Anlayışı, Hüquq Doktrinası və Tədris Kursu (Əliyev Etİbar Əli oğlu - 2016) (607 downloads)
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Hüququ (Əliyev Etibar Əli oğlu - 2010) (443 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Hüquq (Sadıqov Əfsər İsa oğlu - 2008) (469 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Hüquq (Əliyev Etibar Əli oğlu - 2012) (442 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prsosessual Məcəlləsinin Elmi Praktiki Kommentariyası (Əsədov Bağır - 2003) (691 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Qanunvericiliyi (II Cild - 2006) (391 downloads)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası - 2009 (422 downloads)
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi (Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu - 2008) (528 downloads)
Azərbaycan Korporativ Şirkətlər Hüququ (Kərimov Emin - 2014) (556 downloads)
Avropa Hüququ (Əliyev Əmir İbrahim oğlu - 2016) (625 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Hüquq (493 downloads)
Əmək Hüququ (836 downloads)
Məhkəmə Ekspertizası (654 downloads)
Mənzil Hüququ (541 downloads)
Sahibkarlıq Hüququ (564 downloads)
Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizədə İqtisadi Biliklərdən İstifadə Formaları (Mühazirələr) (521 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüquq Kursu (1-ci cild) (933 downloads)
Beynəlxalq Nəqliyyat Hüququ (Dərslik) (531 downloads)
Cinayət Hüququ (Ümumi Hissə) (962 downloads)
Avropa Şurası Hüququ (477 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları (574 downloads)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (524 downloads)
Cinayət Hüququnda Cəza Problemi: Tarix və Müasirlik (647 downloads)
Əməliyyat Axtarış Fəaliyyətinə Nəzarət (529 downloads)
İnsan Hüquqları - Dr. Fərhad Mehdiyev (1019 downloads)
Məhkəmə Mühasibatı. (612 downloads)
Müəlliflik Hüququ (600 downloads)

Print Friendly, PDF & Email