İkili yazılış, debet – kredit hesablar nədir?

Read More9

Oxunma sayı: 1. 706 Debet, kredit anlayışları mühasibatlıqda necə tətbiq olunur? Uçot hesablarında ikitərəfli qeydlərin tətbiqi hansı zərurətdən meydana çıxıb? Hansı alimlər mühasibat uçotunda qeydlərin sistemləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayıb? İkili yazılış metodunun zəruriliyi Aktiv və passivlər, onların tarazlığı haqqında danışarkən, müəssisədə … Oxumağa dava et İkili yazılış, debet – kredit hesablar nədir?