Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (588 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (461 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (413 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (464 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (335 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (470 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (275 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (449 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (311 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (257 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (516 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (384 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (279 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (388 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (316 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (399 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (434 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (561 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (649 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (566 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (501 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (389 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (351 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (270 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (313 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (294 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (282 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (276 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (249 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (455 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (277 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5485 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (255 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (268 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (244 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (250 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (272 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (277 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (307 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (267 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (296 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (338 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (292 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (353 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (246 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (369 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (364 downloads)
Sığorta (339 downloads)
İqtisadi Lügət (585 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (338 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (312 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (317 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (297 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (289 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (374 downloads)
İqtisadi Təhlil (401 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (357 downloads)
Büdcə Sistemi (401 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (397 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (315 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (357 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (339 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (317 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (551 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (458 downloads)
Biznes Plan (496 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1054 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (537 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (596 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (451 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (314 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (580 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (383 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (464 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (642 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (642 downloads)
Print Friendly, PDF & Email