İqtisadi Lügət

Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi

İqtisadi Modernizasiya

Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı

Budget Glossary / Büdcə Terminləri

İqtisadi Təhlil

Beynəlxalq iqtisadiyyat

Biznes Plan

 

Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (4318 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (2871 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (3893 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (10038 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (3985 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (2519 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (8138 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (5651 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (29676 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (3596 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (2798 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (4901 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (2298 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (7571 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (4373 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (581 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (8702 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (6915 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (11263 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (5630 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (3335 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (1828 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (536 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (364 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (4593 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (420 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (431 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (5745 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (4973 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (9144 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (2619 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (10660 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (406 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (1666 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (3423 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (404 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (444 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (393 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (438 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (400 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (489 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (492 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (455 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (499 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (360 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (503 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (505 downloads)
Sığorta (482 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (400 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (499 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (515 downloads)
Büdcə Sistemi (535 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (571 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (471 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (507 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (442 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (682 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (634 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1402 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (920 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (1059 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (608 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (468 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (904 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (544 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (630 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (883 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (883 downloads)
Print Friendly, PDF & Email