Azərbaycanda büdcə siyasəti

İqtisadi Diplomatiya – Xəlil Vəlizadə

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi

İqtisadi Lügət

Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi

İqtisadi Modernizasiya

Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı

Budget Glossary / Büdcə Terminləri

İqtisadi Təhlil

Beynəlxalq iqtisadiyyat

Biznes Plan

Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq – 2010)

Beynəlxalq İqtisadi Siyasət – Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu – 2016)

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən – 2012)

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu – 2015)

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu – 2010)

Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət – 2017)

Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens – 2009)

Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq – 2015)

Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu – 2009)

BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu – 2003)

Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı – 2013)

Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu – 2012)

Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti – 2008)

Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu – 2008)

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu – 2015)

Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu – 2005)

Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu – 2001)

Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar – 2016)

Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu – 2009)

Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu – 2016)

Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət – 2011)

Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı – 2015)

Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey – 1991)

Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili – (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu – 1995)

İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu – 2007)

Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu – 1996)

Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993)

Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası – Dərs Vəsaiti

İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) – Bakı 2011

İqtisadi Təhlil (Dərslik) – H.A. Cəfərli

Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) – Y.A. Kəlbiyev

Firmanın İqtisadiyyatı – Telman Hüseynov

Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları – V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova

İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf – V.K. Sençaqov

İqtisadi Tarazlıq Sistemləri – Sevinc Musayeva

Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) – M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova

İqtisadi Təhlil (Dərslik) – Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov

İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika – R. Həsənov

İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı – Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri – T.İ. Kərimova

İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) – Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev

Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) – 2-ci hissə

Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik)

Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) – Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev

Dolların Böhranı – Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları

Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev)

Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının “Lüğət-Məlumat” Kitabçası

İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi

Sığorta

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

İqtisadi Diplomatiya

Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi

Büdcə Sistemi

Beynəlxalq iqtisadiyyat

Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları

Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik

Azərbaycan İqtisadiyyatı – Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov

Azərbaycanda İnvestisiyalar – Gəlirlər, İnvestisiyalar, Sənayeləşdirmə, Məşğulluq

Ekonomiksin Prinsipləri – N.Qreqori Menkyu

İqtisadi Nəzəriyyə – E.Kərimov, B.Osmanov

İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait)

İqtisadiyyat fəlsəfəsi

Makroiqtisadiyyata-giriş-M.Meybullayev-Bakı-2011.pdf

Milli İqtisadiyyat – A.P.Qradov

Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları – Bakı 2006

Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma


Print Friendly, PDF & Email