Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar

posted in: Xəbər | 0

Əməyin ödənişi, təhtəlhesab şəxslər və deponentlər üzrə hesablaşmalardan başqa müəssisənin işçi heyəti ilə qalan bütün növ hesablaşmalar 73 N-li “Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” hesabında uçota alınır. Müvafiq hesabın tərkibində aşağıdakı subhesablar açıla bilər:

73-1 “Kreditə satılan mallara görə hesablaşmalar”;

73-2 “Verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar”;

73-3 “Maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar”.

İşçilərin üzərinə hesablanmış öhdəliklər 73 N-li hesabın debetində, borcların, zərərin ödənilməsi isə kreditində əks etdirilir.

Print Friendly, PDF & Email