birbank biznes
3 KAPİTAL
 • 30 – Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital
  • 301 – Nominal (nizamnamə) kapital;
  • 302 – Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi.
 • 31 – Emissiya gəliri
  • 311 – Emissiya gəliri.
 • 32 – Geri alınmış kapital (səhmlər)
  • 321 – Geri alınmış kapital (səhmlər).
 • 33 – Kapital ehtiyatları
  • 331 – Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat;
  • 332 – Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat;
  • 333 – Qanunvericilik üzrə ehtiyat;
  • 334 – Nizamnamə üzrə ehtiyat;
  • 335 – Digər ehtiyatlar.
 • 34 – Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
  • 341 -Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər);
  • 342 – Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər;
  • 343 – Keçmiş illər üzrə bölühdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər);
  • 344 – Elan edilmiş dividentlər.
Print Friendly, PDF & Email