Məzuniyyət haqqı ödənilərkən nəzərə alınan əmək haqqı növləri

posted in: Uncategorized | 1

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 139-cu maddəsinə əsaən məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı hesablanarkən əməyin ödənilməsinin qüvvədə olan sisteminə daxil olmayan birdəfəlik ödənişlər istisna edilməklə bu Məcəllənin 154-cü maddəsinin birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş əmək haqqı anlayışına daxil olan bütün növ ödəmələr nəzərə alınır.

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş siyahısı, habelə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Print Friendly, PDF & Email

  1. Tutu
    |

    salam bağışayın narahat edirəm işçinin mezuniyyeti 21 gün olduğu teqdirde mühasib 30 gün mezuniyyet veribse və qanunnan 21 gün olduğu bilinibsə bu barədə qanun necə tənzim olunur?

Leave a Reply

Your email address will not be published.