Məzuniyyətin növləri

posted in: Uncategorized | 0

İşçilərin məzuniyyət hüququ aşağıdakı məzuniyyət növləri ilə təmin edilir:

əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyətləri;


anaların və uşaqların mühafizəsi üçün, habelə təhsil və yaradıcılıqla əlaqədar sosial məzuniyyətlər;


ödənişsiz məzuniyyətlər.

Print Friendly, PDF & Email