Büdcə Sistemi – Ş.Bədəlov

Maliyə Terminləri

Управленческие информационные системы CAP_CIPA

Финансовый менеджмент – CAP_CIPA

Müəssisələrin Maliyyəsi – B. Ataşov

Pul kredit banklar (suallara cavab)

Pul Kredit Banklar – F. Kaşiyeva

Pul kredit banklar – O.Y. Sviridov

Pul Kredit Banklar – Zahid Fərrux Məmməd

Maliyyə Bazarları Terminlərinin İzahlı Lüğəti

Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti

Müəssisələrin Maliyyəsi (Dərslik)

Pul, Kredit, Banklar (Metodik Vəsait)

Деньги, Кредит, Банки

Pul, Kredit, Banklar

Психология Финансов – Твид Ларс

Büdcə (Nəzəriyyə və Praktika) – Vəliyev Zaur Teyyub oğlu – 2010

Büdcə Sistemi (Novruzov Nurpaşa Abbas oğlu, İbrahimov Elşən Əli oğlu – 2012)

Büdcə Sistemi (Dərslik – 2003)

Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi (Dərs vəsaiti – 2011)

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi (Məmmədov Zahid Fərrux oğlu – 2003)

Beynəlxalq maliyyə (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Rəhimov Mayıl Səməd oğlu – 2000)

Bazar Münasibətləri Şəraitində Müəssisə və Firmaların Maliyyə Fəaliyyətinin Təhlili və Qiymətləndirilməsi – 2002

Banklar və bank əməliyyatları (Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn oğlu – 2003)

Bank işi və elektron bankçılıq (Məmmədov Zahid Fərrux oğlu, Abbasov Əli Məmməd oğlu, Rzayev Ramiz Yaqub oğlu)

Bank İşi (Məmmədov Saleh Məmmədəli oğlu – 1997)

Bank İşi (Bəşirov Rafiq Alim oğlu – 2007)

Bank İşi (Bəşirov Rafiq Alim oğlu – 2016)

Bank İşi (Abdullayev Şirzad Əyyuboğlu, Əsgərova Reyhan Vaqif qızı – 2009)

Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin problemləri (Abbasov Azim Heydər oğlu – 2003)

Банковский менеджмент (Максютов Александр Александрович – 2005)

Maliyyə (Dərs Vəsaiti) – Damət Bağırov, Mirələm Həsənli

Azərbaycanın Sosial İqtisadi İnkişaf Problemləri, Konseptual Yanaşma, Maliyyə-Büdcə və Sahələrarası Proqnozlaşma Mexanizmləri – Bakı-2011

Bank Əməliyyatları – Saqıqov Elnur Məhəmməd oğlu

“Maliyyə” Kursunun Öyrənilməsinə Dair Metodiki Göstərişlər – Azər İslam oğlu Qarayev

Ticarət Müəssisəsinin Maliyyəsi

Государственные и муниципальные финансы

Büdcənin Sosial İqtisadi Mahiyyəti və Funksiyaları

İngiltərənin Maliyyə Sistemi

Maliyyənin Mahiyyəti və Funksiyaları

Müəssisə Maliyyəsi (İnteraktiv Formada Mühazirə Mətnləri)

Müəssisə və Təşkilatların Maliyyəsi

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları

Bank Fəaliyyətinin Əsasları – Z.F.Məmmədov

Beynəlxalq Maliyyə Münasibətləri – N.R.Quliyev

Büdcə Sistemləri Ş.Bədəlov

Dünya Maliyyə Böhranları C.Kindlberger

İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi – Q.Əliyev

Maliyyə bazarları yerminlərinin izahlı lüğəti

Maliyyə Böhranı və Antiböhran İdarəetmə Siyasəti – V.Zeynalov

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları – D.Alexander

Maliyyə menecmenti – M.C.Atakişiyev

Maliyyə uçotu – V.A.Terexova

Maliyyə və Bank Statistikası

Maliyyə (suallar və cavablar)

Müəssisənin Maliyyə Təhlili – Q.N.Liferenko

Sığorta N.N. Xudiyev

Xarici ölkələrin maliyyə pul və kredit sistemləri – K.V.Rudıy

Финансовый учет

Beynəlxalq Maliyyə Münasibətləri

Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri

Maliyyə Böhranı və Antiböhran İdarəetmə Siyasəti

Maliyyə (Dərs Vəsaiti)

Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости

Beynəlxalq Maliyyə (Dərs Vəsaiti)

Dövlət maliyyəsi Bakı – 2013

Maliyyə Nəzəriyyəsi (Ali məktəblər üçün dərslik)

Maliyyə XX və XXI fəsil

Print Friendly, PDF & Email