8 MƏNFƏƏT VERGİSİ
  • 90 –  Mənfəət vergisi
    • 901 – Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər;
    • 902 – Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər.
Print Friendly, PDF & Email