8 MƏNFƏƏTLƏR (ZƏRƏRLƏR)
  • 80 – Ümumi mənfəət (zərər)
    • 801 – Ümumi mənfəət (zərər)
  • 81 – Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
    • 811 – Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Print Friendly, PDF & Email