Regionlarda və şəhərlərdə dövlət strukturlarında, büdcə təşkilatlarında – hakimiyyətin bütün səviyyələrində mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıqlar yaradılır. Onlar necə işləyir və bu xidmətin ümumi kommersiya mərkəzləri ilə nə qədər oxşardırlar?

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq niyə yaradılır?

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq eyni zamanda bir neçə təşkilat üzrə mühasibat uçotu aparır. Çox vaxt bunlar regional və bələdiyyə əhəmiyyətli idarə və qurumlardır. Məsələn:

 • mərkəzləşdirilmiş rayon mühasibatlığı;
 • təhsil müəssisələrinin mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığı;
 • mərkəzləşdirilmiş vilayət mühasibatlığı və s.

Niyə hakimiyyət orqanları mühasibatlığı mərkəzləşdirməyə qərar verirlər?

 • mühasibat uçotunun etibarlılığı artır: sənədlər də daxil olmaqla, daha az səhvlər edilir;
 • vahid texnologiya və metodologiya tətbiq olunur;
 • vergi riskləri azalır;
 • bütün hesabat növləri sürətlənir: mühasibat, vergi, idarəetmə;
 • daha az işçi heyəti lazım olur – əməkhaqqı fonduna qənaət;
 • uçotun ümumilikdə xərcləri azalır.

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq hansı funksiyalara malikdir?

Belə bir təşkilatın yaradılmasının əsas məqsədi büdcə müəssisələri və idarələrinin tərkibində olan mühasibatlıqların işini optimallaşdırmaqdır. Birləşmə sayəsində onların funksiyası rahat şəkildə və vahid bir məkanda yerinə yetirilir.  Beləliklə, mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığa aşağıdakı vəzifələr tapşırılır:

 • vergi və mühasibat uçotu, təsərrüfat əməliyyatları və onların mühasibat qeydlərində əks olunması;
 • ilkin mühasibat sənədlərinin qəbulu, himayədə olan təşkilatlarda aparılan əməliyyatların qanuniliyinə nəzarət;
 • əmtəə-maddi dəyərlərin, əmlakın və digər resursların mövcudluğu və hərəkətinə nəzarət;
 • hüquqi və fiziki şəxslərlə operativ hesablaşmalar;
 • vergi orqanlarına, büdcədənkənar fondlara və digər strukturlara məcburi hesabat;
 • təşkilatların iqtisadi və maliyyə fəaliyyətinin təhlili.

Səlahiyyətlərin mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığa  verilməsi büdcə məcəlləsinin tələbləri ilə tənzimlənir. Bununla yanaşı, hər bir sponsorluq təşkilatının uçot və ya hesabatının aparılmasında pozuntulara görə məsuliyyət daşıyır.

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığın işi lokal normativ hüquqi aktlarla qurulur. Fəaliyyətini rəhbərin sərəncam və əmrlərini, kollektiv müqaviləni, əmək qaydaları və mükafatlandırma haqqında müxtəlif müddəaları tənzimləyir.

Ümumi xidmət mərkəzi və ya biznes-strukturlarda analoqu

Kommersiya təşkilatları da mühasibatlığı mərkəzləşdirməyə çalışırlar. Statistika bunu göstərir, ümumi xidmət mərkəzləri (ÜXM) –  bir iri şirkətin bir neçə bölməsinin və ya filiallarının mühasibatlığını aparan ayrı-ayrı xidmət təşkilatları daha tez-tez meydana çıxır.

Kənardan qarşılıqlı təsir modeli autsorsinqə bənzəyir. Lakin bu tamamilə belə deyil, çünki şirkətin baş ofisi çox vaxt ÜXM-nin fəaliyyətinə tam nəzarət edir. Autsorsinqdə belə hal mümkün deyil.

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq kimi ÜXM də iki əsas problemi həll edir:

 • yerlərdə mütəxəssislərin hərəkətlərində ziddiyyətlər, uçotun aparılması, hesabatlılıq və digər əməliyyatların aparılmasının müxtəlif metodologiyaları;
 • filial və bölmələrdə müxtəlif mühasibat fəaliyyətinin yüksək maliyyə xərcləri.

ÜXM-in sayəsində holdinqlərdə uçotun keyfiyyəti və şəffaflığı artırılır, vahid iş prinsipləri formalaşdırılır. Sənədlərdə və məlumatların təhrif edilməsi faktlarında səhvlər, iqtisadi əməliyyatlar və vəsaitlərin hərəkəti üzərində yuxarıdan nəzarət azalır.

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq uçotu ilə ən təsirli qarşılıqlı münasibət qurmaq biznesdə ən vacib vəzifələrdən biridir. Belə bir modeli rəqəmsallaşdırma olmadan təsəvvür etmək çox çətindir. Buna görə şirkətlər bunun üçün xüsusi proqram təminatından istifadə etməyə hazırdırlar.

Print Friendly, PDF & Email