birbank biznes

 

İşçilərin məzuniyyət hüququ
İşçilərin məzuniyyət hüququ üzrə hüquqi təminatlar
İşçilərə verilən məzuniyyətlərin növləri
İşçi kateqoriyaları üzrə əmək məzuniyyəti hüququnun tənzimlənməsi
Əmək məzuniyyəti anlayışı
Əsas məzuniyyət və onun müddətləri
Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyətləri
Teatr müəssisələrində məzuniyyət müddətlərinin tənzimlənməsi
Fizioloji keyfiyyətlərinə görə verilən əsas əmək məzuniyyəti və onun müddətləri
Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin məzuniyyəti
Əlavə əmək məzuniyyətinin müddəti
Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası
Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı
Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik
Məzuniyyətin başqa vaxta keçirilməsi şərtləri və qaydası
Məzuniyyətlərin verilməməsi və başaq vaxta keçirilməsi üzrə qadağalar
Əsas və əlavə məzuniyyətlərin cəmlənməsi
Məzuniyyətin hissələrə bölünməsi və məzuniyyətdən geriçağırma qaydası
Məzuniyyətlərin verilməsinin rəsmiləşdirilməsi və uçotunun aparılması
Sosial məzuniyyət hüququ
Hamiləliyə və doğuşa görə sosial məzuniyyət
Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli məzuniyyət
Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri
Təhsil almaqla əlaqədar verilən ödənişli məzuniyyətlər
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması ardıcıllığı
Məzuniyyətlər və orta əməkhaqqı
Məzuniyyət haqqı hesablanması zamanı nəzərə alınan əmək haqları
Məzuniyyət üçün orta əmək haqqının ödənilməsi
Ödənişsiz məzuniyyət hüququ və ondan istifadə
Məzuniyyət vaxtı orta əmək haqqını ödəmək üçün vəsaitin mənbələri
Kollektiv müqavilələrlə (sazişlərlə) məzuniyyətlərin verilməsinin əlavə qaydalarının tənzimlənməsi
Məzuniyyət hüququnun təmin edilməsinə nəzarət necə həyata keçirilir?
Məzuniyyət hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət
Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi zamanı meydana çıxan mübahisələrin həlli
Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi
Ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə hüququ
İstifadə edilməmiş məzuniyyətlərə görə pul əvəzi verilməsi
Print Friendly, PDF & Email