Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

”Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə” 18 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən, əgər qeyri-maddi aktiv müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə olunarsa, bu aktivin ilkin dəyəri onun alış tarixinə olan ədalətli dəyərini əks etdirir.

Print Friendly, PDF & Email