Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Mühasibat uçotu, Müasir biznes mühiti,Mühasibat uçotu, təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, təşkili və ötürülməsi yolu ilə öz məqsəd və vəzifələrinə çatmasına kömək edir.

Beləliklə, o, bugünkü biznes mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Mühasibat uçotunun özündən başqa, müasir təşkilatda fərdi mühasib və ya mühasiblərin rolu eyni dərəcədə vacibdir, çünki həmin şəxs və ya şöbə mühasibat uçotunun iki müxtəlif sahəsində işləyir: maliyyə uçotu və idarəetmə uçotu.

Mühasibat uçotunun bu iki fərqli sahəsinin nə təklif etdiyini bilmək, bizim dövrümüzdə mühasibat uçotunun rolunu izah edəcəkdir.

Mühasibat uçotu biznesdirmi?

Əgər siz böyük və ya kiçik mühasibatlıq firmasından danışmırsınızsa, mühasibat uçotu belə götürdükdə, biznes deyil. Mühasibat uçotu – tarixdə ən qədim peşələrdən biridir. Çünki o, Mesopotamiyadan gələn özlüyündə ticarət qeydləri olan ən qədim, məlum yazılı sənədlərdən qaynaqlanır.

Sistem biznes və maliyyə əməliyyatlarını qeyd etmək və ümumiləşdirmək, sonra isə nəticələri təhlil etmək, yoxlamaq və nəticələr barədə hesabat hazırlamaq üçün nəzərdə tutulub. Buraya ticarət əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi, eləcə də kiçik və ya böyük, istənilən biznesin faktiki olaraq bütün aspektlərinin sənədləşdirilməsi daxildir.

Başqa sözlə desək, mühasibat uçotu biznesin qan damarıdır. Bütün növ müəssisələr bu işi yerinə yetirmək üçün qeyd olunan əsas məlumatlara malikdirlər. Mühasibat uçotu, hər hansı bir maraqlı tərəfin biznes və ya təşkilatın maliyyə vəziyyətini, eləcə də aktivlərin, öhdəliklərin və pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi metodudur — və ya gələcək müəssisənin bütün mövcud və gələcək investorlar üçün hesabat vermək üsuludur.

Beləliklə, mühasibat uçotu biznes olmasa da, müasir biznes mühitinin vacib hissəsidir. Müasir iqtisadiyyatda mühasibat uçotunun rolu, müasir biznesdə idarəetmə uçotunun rolu kimi çox mühümdür.

Şirkətin daxili maraqlı tərəfləri kimlərdir?

Tərifə görə, şirkətin daxili maraqlı tərəfləri təşkilatın bir hissəsi olan şəxslər və tərəflərdir. Şirkətin daxili maraqlı tərəflərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Əməkdaşlar: bu, şirkətlərdə ödəniş üçün işləyən insanlar qrupudur.
  • Sahibləri: bu, şirkətin sahibi olan şəxs və ya insanlar qrupudur; onlara tərəfdaşlar, səhmdarlar və s. daxildir.
  • Direktorlar şurası: bu qrup şirkəti idarə edir; bir qayda olaraq, idarə heyəti illik ümumi yığıncaqda cəmiyyətin üzvləri tərəfindən seçilir.
  • Menecerlər: bu əməkdaşlar bütöv şöbələri idarə edirlər.
  • İnvestorlar: bu qrup öz pullarını şirkətə yatırır.

Daxili maraqlı tərəflər – onlar bütün biznes subyektləridir, məsələn, öz işlərinə görə şirkətdən pul almaq istəyən (və əlbəttə ki, işdə qalmaq istəyən) əməkdaşlardır. Həm də daxili maraqlı tərəflər olan sahibkarlar biznesin əldə etdiyi mənfəəti artırmaqda maraqlıdırlar, investorlar isə investisiyalarından gəlir əldə etmək istəyirlər.

Daxili maraqlı tərəflər biznesin özünün subyektləri olmayan, lakin biznesin nəticələrinə əhəmiyyət verən və ya onlardan təsirlənən, istehlakçılar, tənzimləyici orqanlar, təchizatçılar və investorlar olan kənar maraqlı tərəflərdən fərqlidir.

Diqqət edin ki, kənar maraqlı tərəfin son nümunəsi – investor –  həm də daxili maraqlı tərəfin nümunəsidir. İnvestorlar şirkətdən kənarda olan və biznesə sərmayə qoyan maraqlı tərəflər ola bilər, məsələn, səhmdarlar, lakin, onlar şirkətlərin bir hissəsi də ola bilərlər, eləcə də daxili və ya kənar maraqlı tərəflər ola bilən səhmdarlar, tərəfdaşlar və ya səhmdarlar kimi şirkətdə investor da ola bilərlər.


II hissəyə nəzər yetirin


Print Friendly, PDF & Email