Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (4-cü hissə)

Müəssisənin gəlirləri – aktivlərin (pul vəsaitləri, digər vəsaitlər) daxil olması nəticəsində iqtisadi mənfəətin artması və iştirakçıların (mülkiyyət sahibləri) əmanətləri istisna olmaqla, təşkilatın kapitalının artmasına gətirib çıxaran öhdəliklərlə bağlı ödənişlərin həyata keçirilməsi.

Balanslaşmış mühasibat uçotu – balansa daxil olmayan qalıqlar və onun valyutası arxasında görünən hesablar.

Əmlakın formalaşması üçün kredit qaynaqları – müəyyən bir dövr üçün  təşkilatların sahib olduğu mənbələr; bu müddət ötdükdən sonra onlar faizlə birlikdə və ya faizsiz öz sahiblərinə qaytarılmalıdır.

İnventarizasiya – mülkiyyət və maliyyə öhdəliklərinin faktiki mövcudluğunun müəyyən bir tarixdə mühasibat uçotu məlumatları ilə dəqiqləşdirilməsi, müqayisə edilməsi.

Seçmə inventarizasiya – istehsalın ayrı-ayrı sahələrində və ya maddi-məsul şəxslərin fəaliyyətlərinin yoxlanılması zamanı həyata keçirilir.

Dövri inventarizasiya – mülkiyyətin xarakter və növündən asılı olaraq konkret müddətlərdə keçirilir.

Permanent (fasiləsiz) inventarizasiya – il ərzində hər bir obyekt bir dəfə inventarlaşdırmadan keçirilir.

Tam inventarizasiya – təşkilatın bütün növ əmlakının və maliyyə öhdəliklərinin yoxlanılması; illik hesabat tərtib edilərkən və maliyyə və istintaq orqanlarının tələb etdiyi vaxtlarda keçirilir.

İnvestisiya fəaliyyəti – pul ekvivalentlərinə aid olmayan, qısamüddətli və uzunmüddətli və digər investisiyaların alınması və satışı.

Əsas vəsaitlərin aşınması – əsas vasitələrin öz istehlak xüsusiyyətlərini və dəyərini itirməsi.

Kalkulyasiya –  məhsulların (işlərin, xidmətlərin) istehsalına xərclərin ardıcıl şəkildə daxil edilməsi və müəyyən məhsul növlərinin dəyərinin müəyyən edilməsi yolları.

Mühasibat uçotu hesablarının təsnifatı – onların mülkiyyət, öhdəlik və təsərrüfat əməliyyatları kimi əks olunan iqtisadi eyniliklərə nəzərən qruplarda birləşdirilməsi.

Bir-birinə əks (kontrar) mühasibat uçotu – balansların miqdarı üçün əsas hesablarda mülkiyyət balansını azaldacaq hesabları tənzimləmək.

Korrektə üsulu – uçot qeydlərində səhv olanı qeyd etməklə, səhv olanların düzəldilməsi və düzgün yazılışı.

Məqalənin 3-cü hissəsini bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email