Mühasibat və vergi uçotu (I hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0

Mühasibat və vergi uçotu


baş mühasib, vakansiya, Mühasib tələb olunur, baş mühasib, vakansiya,Maliyyə nəticəsi – seçilmiş hesabat dövründə konkret müəssisə üçün hesablanmış gəlir və onun əldə edilməsi xərcləri arasındakı fərqdir. Müsbət maliyyə nəticəsi mənfəət, mənfi nəticə isə – zərər adlanır. Gəlirin, aktivlərin və ya istifadə olunan kapitalın dəyərinə bölünən maliyyə nəticəsi gəlirlilik adlanır.

Mühasibat uçotu haqqında qanuna uyğun olaraq yaradılmış mənfəət və zərər haqqında hesabatda müəyyən edilmiş şirkətin ümumi maliyyə nəticəsi mənfəət vergisinin (brutto) hesablanması üçün əsasdır, kapitalı olan şirkətlərdə isə dividendlərin həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün əsasdır.
Məcmu mənfəət üzrə hesablanan gəlir vergisinin məbləği ümumiyyətlə vergi qaydalarına əsaslanan korporativ mənfəət vergisi öhdəliyindən fərqlənir. Ümumi mənfəət, vergi bazasına bərabər deyil. Bu, mühasibat kitablarında göstərilən aktivlərin və öhdəliklərin dəyəri və onların vergi dəyəri arasındakı müvəqqəti və daimi fərqlərdən qaynaqlanır. Məsələn, amortizasiya qiyməti 20 000 avrodan çox olan avtomobilin dəyərinə müəyyən edilmiş hissədə vergiyə cəlb edilmir.
Mənfəət vergisi və digər məcburi ödənişlər çıxılmaqla ümumi maliyyə nəticəsi təmiz maliyyə nəticəsidir.

Maliyyə nəticəsinin səviyyəsi

Şirkətin maliyyə nəticəsi mənfəət və zərər hesabatında aşağıdakı addımlarda hesablanır:

– satışdan mənfəət (zərər) – əsas fəaliyyətə çəkilən xərclər çıxılmaqla gəlirə bərabərdir;

– ümumi mənfəət (zərər) – satışdan əldə olunan mənfəətə (zərərə) bərabərdir, digər əməliyyat və maliyyə xərcləri (gəlirləri) ilə azaldılır (artırılır);

– xalis mənfəət (zərər) – mənfəət vergisi çıxılmaqla ümumi mənfəətə (zərərə) bərabərdir.

Müəssisələr əlavə səviyyəni təmin edə bilər:

– satışdan ümumi mənfəət (zərər) – satılan məhsullar, mallar və materiallar üzrə xərclər çıxılmaqla gəlirə bərabərdir;

– əməliyyat mənfəəti (zərəri) – digər əməliyyat xərcləri (gəlir) üzrə azaldılmış (genişləndirilmiş) satışdan əldə olunan mənfəətə (zərərə) bərabərdir.


II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email