Mühasibat və vergi uçotu (II hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0

Mühasibat və vergi uçotu


Mühasibat balansı, Mühasibat uçotu, Gələcəyin mühasibatlığı, Mühasibin peşə etikası, mühasib keçmişdə, mühasib peşəsi, Mühasib keçmişdə, ibrətamiz ifadələr, Mühasibatlığın əhəmiyyəti, Mühasibatlıq

Maliyyə nəticəsinin xüsusiyyətləri

Maliyyə nəticəsi:

 • sintetik şəkildə şirkətin fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi barədə məlumat verir;
 • şirkətin öz hesabına və öz riski ilə qəbul etdiyi iqtisadi qərarların nəticəsidir;
 • cari idarəetmə baxımından optimal qərarların qəbul edilməsi üçün əsas kimi xidmət edir;
 • bir müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün daha çox qəbul edilən və istifadə olunan bir göstəricidir:
 • həyata keçirilən rəqəmsal tədbirlərin dəqiqliyi və düzgünlüyü yoxlanılmalıdır;
 • ötən dövr üçün gəlir və xərclərin ümumi məbləğini göstərir;
 • adi biznes əməliyyatları zamanı hansı nəticələrin əldə edildiyini və fövqəladə əməliyyatlar nəticəsində hansı nəticələrin əldə olunduğunu göstərir;
 • (mənfəət) idarəetmə səmərəliliyini hesablamaq üçün istifadə olunan formulların bir hissəsidir;
 • gəlirlər və zərərlər üzrə hesabatda müəyyən edilmiş məbləğ:
 • müəssisənin bilavasitə məqsədinin həyata keçirilməsi, yəni, təqdim olunan malların və xidmətlərin sayı və keyfiyyəti, mallara və xidmətlərə adekvat tələbatın olması və müəssisənin sərəncamında olan istehsal vəsaitlərindən rasional və səmərəli istifadə olunması barədə məlumat verir;
 • (mənfəət) müəssisənin inkişafı və modernləşdirilməsi üçün əsas maliyyə mənbəyidir;
 • (mənfəət) müəssisə və ekipaj üçün xüsusi vasitələrin yaradılmasının mənbəyidir;
 • (mənfəət) sosial məsələlərin (təhsil, sağlamlıq, ətraf mühitin mühafizəsi) maliyyələşdirilməsi mənbəyidir;
 • (mənfəət) istehsal edilmiş və satılan təmiz məhsulun dəyərinin pul ekvivalenti hesab olunur;
 • (mənfəət) maddi maraq üçün stimuldur;
 • (mənfəət) həm istehsal, həm də marketinq sahəsində təsirini əks etdirir;
 • nəticəli xarakter daşıyır.

I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email