Mühasiblərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Mühasiblər inzibati məsuliyyətə Baş mühasiblər AR İnzibati Xətalar Məcəlləsinin aşağıdakı maddələri ilə cəlb edilə bilərlər:

Maddə 201. Saxta müflisləşmə

Maddə 202. Qəsdən müflisləşmə

Maddə 203. Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlərin edilməsi

Maddə 204. Kreditin qanunsuz alınması və ya kreditdən təyinatı üzrə istifadə edilməməsi

Maddə 204-1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində maliyyə qaydalarının pozulması

Maddə 206. Qiymətli kağızlar bazarında investorların hüquqlarının pozulması

Maddə 222. Valyuta tənzimi qaydalarının pozulması

Maddə 246. Vergilərin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının vaxtında ödənilməməsi

Maddə 247. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, qanunla təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas ixrac boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlər çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi hesabatlarının təqdim edilmə qaydalarının pozulması

Maddə 247-1. Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulması

Maddə 408. Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlərin edilməsi

Maddə 462. Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulması

Maddə 464. Məcburi auditdən yayınma

İnzibati məsuliyyətə müəssisənin günahkar vəzifəli şəxsləri cəlb edilir – Müəssisə rəhbəri və ya Baş mühasib. Məsuliyyətə onlar, inzibati xətanın kim tərəfindən törədildiyindən asılı olaraq birliktə, və ya ayrı-ayrı cəlb edilə bilərlər.

Print Friendly, PDF & Email