Öz hesabına (ödənişsiz) məzuniyyət əmrinin ləğvi: forma nümunəsi

posted in: Xəbər | 0

Ödənişsiz məzuniyyətin dayandırılması zərurəti yaranarsa, işəgötürən və işçi onun vaxtından əvvəl ləğvi barədə razılığa gələ bilərlər. Amma işəgötürən, səbəbindən asılı olmayaraq, işçinin razılığı olmadan bunu birtərəfli qaydada edə bilməz. Məzuniyyətin ləğvi qaydaları burada verilib.

İşəgötürənin təşəbbüsü ilə ödənişsiz məzuniyyət əmrinin ləğvinə razılıq

(doldurma nümunəsi)

“ABCS” MMC-nin direktoru
Xx.Yy. Zzzzzzzzzz

Ödənişsiz məzuniyyətin dayandırılmasına
RAZILIQ

Mən, Mmmmmmmmm Nnnnnnnnnn Lllllllllllllllllll, 10 sentyabr 2023-ci il tarixdən ödənişsiz məzuniyyətimin dayandırılmasına etiraz etmirəm.
Xəzinədar                       N.L. Mmmmmmmmm
Tarix                                           (imza)

 

İşçinin təşəbbüsü ilə ödənişsiz məzuniyyət əmrinin ləğvi üçün ərizə

(doldurma nümunəsi)

“ABCS” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru
Xx.Yy. Zzzzzzzzzz
Mmmmmmmmm Nnnnnnnnnn Lllllllllllllllllll

Ödənişsiz məzuniyyətin dayandırılması üçün
ƏRİZƏ

Mənə 03.09.2023-ci il tarixdən 17.09.2023-ci il tarixədək verilmiş ödənişsiz məzuniyyətin 10.09.2023-ci il tarixdən dayandırılmasını xahiş edirəm.

07 sentyabr 2023-ci il              N.L. Mmmmmmmmm __________________________

 

Ödənişsiz məzuniyyətin ləğvi haqqında əmr nümunəsi

“ _______________ ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə

ƏMR № ___
Zərdab şəhəri                                                                                                                                                  ____._____. 20___-cı il

“Ödənişsiz məzuniyyətin vaxtından əvvəl dayandırılması haqqında”

Cəmiyyətin (vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı) 03.09.2023-ci il tarixdən 17.09.2023-ci il tarixədək verilmiş ödənişsiz məzuniyyəti dayandırılsın və 10 sentyabr 2023-cü il tarixdə xəzinədar kimi əmək fəaliyyətini davam etdirsin.

Əsas: (İşçinin soyadı, adı, atasının adı) ərizəsi (yaxud razılığı)

MMC-nin direktoru imza (soyad, ad)

İşçi (tanış oldum)_________________ İşçinin adı soyadı atasının adı
Tarix                                (imza)

Faylı yükləyin


Print Friendly, PDF & Email