Personalın motivasiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi (IX hissə)

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Personalın motivasiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi (IX hissə)

VIII hissəyə nəzər yetirin

Motivasiya nəzəriyyəsinin tətbiqi, Personalın motivasiya nəzəriyyəsi

Qeyri-maddi sahə

Satış sahəsində mövcud olan qeyri-maddi stimullaşdırma metodlarına işəgötürənin diqqəti maddi metodlara nisbətən xeyli aşağıdır. Bu, düzgün deyil, çünki məhz, gündəlik sahədə qeyri-maddi metodlarla motivasiyanın tətbiqi işçini saxlamağa imkan verir. Bu sahədə motivasiyanın əsas üsullarından biri təlimdir. Uzun müddət ərzində satış bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, işçinin yeni vəzifəyə keçməsinə səbəb olacaq.

Öz bacarıqlarının müstəsna dəyəri ilə bir vəzifədə uzun müddət çalışmış səmərəli və ixtisaslı bir mütəxəssis satış nisbətini nəinki azaltmır və hətta artırır. Lakin ciddi və ya qeyri-adi qərarların qəbuluna dair üzərinə məsuliyyət götürmək kimi çətin tapşırıqlardan yayınır.

Əgər bu şərtlər altında onu irəli çəkmək mümkün deyilsə, belə bir işçi üçün yeni motivasiya üsulları axtarıb tapmaq lazımdır. Məsələn, onun üçün bir komanda yaratmaq, onu rəhbərlik arasında qərar qəbul edənlər dairəsinə daxil etmək və s. Bu halda əməkdaşın təcrübəsindən və bacarıqlarından tam şəkildə istifadə etmək və onu öz əməyinin effektivliyinin və artımının daha da artırılmasına həvəsləndirmək mümkün olacaq.

Qeyri-maddi motivasiyanın ikinci üsulu, məsələn, evə yaxın və ya böyük satış potensialına malik olan iş sektorunun dəyişməsi olacaq. Çox vaxt ərazinin dəyişdirilməsi işçinin effektivliyini kəskin şəkildə artırır. Müxtəlif aksiyaların keçirilməsi, onların təşkilində iştirak edilməsi, təkcə satış işinin menecerlə əvəzlənməsi əməkdaşların motivasiya səviyyəsini ciddi şəkildə artırır.

Müxtəlif sosial paketlərdən işçi heyətinin stimullaşdırılması üçün istifadə edilməsi, istirahətin təşkili əksər hallarda gigiyena kateqoriyasına aid olan işlərdə mənfi amillərin təsirini azaldır və işçinin əhvalını daha müsbətə dəyişməyə, deməli, satışları artırmağa kömək edir.

İstehsal sahəsi

İstehsalatda müxtəlif kateqoriyalardan və dərəcələrdən olan əməkdaşlar iştirak edir. Bunlar fəhlələr, ustalar, mühəndislər, menecerlərdir. Onlar müxtəlif fəaliyyət xüsusiyyətlərinə malikdirlər, lakin bəzi amillər bütün səviyyələrdən olan personala aiddir. Bu, çox vaxt təhlükəli və yüksək diqqət tələb edən əmək şəraiti, briqada işi, məhsulun keyfiyyətinə görə böyük məsuliyyət tələb edən texnologiya və proseslər barədə biliyin mövcudluğuna ehtiyacdır. Motivasiya sistemi bu amillərin hər birinə münasibətdə işçinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzərində qurulmalıdır.


X hissəyə nəzər yetirin


Print Friendly, PDF & Email