birbank biznes
2 QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
 • 20 – Ehtiyatlar
  • 201 – Xammal və materiallar;
  • 202 – İstehsalat xərcləri;
  • 203 – Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri;
  • 204 – Hazır məhsul;
  • 205 – Mallar;
  • 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər;
  • 207 – Digər ehtiyatlar;
  • 208 – Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər.
 • 21 – Qısamüddətli debitor borcları
  • 211 – Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları;
  • 212 – Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları;
  • 213 – Əsas idarəetmə heyətinin qısamüddətli debitor borcları;
  • 214 – İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları;
  • 215 – Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları;
  • 216 – Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları;
  • 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları;
  • 218 – Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər.
 • 22 – Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
  • 221 – Kassa;
  • 222 – Yolda olan pul köçürmələri;
  • 223 – Bank hesablaşma hesabları;
  • 224 – Digər tələbli bank hesabları;
  • 225 – Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri;
  • 226 – ƏDV sub-uçot hesabı.
 • 23 – Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
  • 231 – Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar;
  • 232 – Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar;
  • 233 – Qısamüddətli verilmiş borclar;
  • 234 – Digər qısamüddətli investisiyalar;
  • 235 – Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər.
 • 24 – Sair qısamüddətli aktivlər
  • 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV;
  • 242 – Gələcək hesabat dövrünün xərcləri;
  • 243 – Verilmiş qısamüddətli avanslar;
  • 244 – Təhtəlhesab məbləğlər;
  • 245 – Digər qısamüddətli aktivlər.
Print Friendly, PDF & Email