birbank biznes
5 QISAMÜDDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
 • 50 – Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  • 501 – Qısamüddətli bank kreditləri;
  • 502 – İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri;
  • 503 – Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar;
  • 504 – Qısamüddətli borclar;
  • 505 – Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli);
  • 506 – Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər;
  • 507 – Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər.
 • 51 – Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  • 511 – İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər;
  • 512 – Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri;
  • 513 – Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər;
  • 514 – Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları;
  • 515 – Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklə.
 • 52 – Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
  • 521 – Vergi öhdəlikləri;
  • 522 – Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər;
  • 523 – Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər.
 • 53 – Qısamüddətli kreditor borcları
  • 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları;
  • 532 – Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları;
  • 533 – Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar;
  • 534 – Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları;
  • 535 – İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları;
  • 536 – Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları;
  • 537 – Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları;
  • 538 – Digər qısamüddətli kreditor borcları.
 • 54 – Sair qısamüddətli öhdəliklər
  • 541 – Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri;
  • 542 – Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri;
  • 543 – Alınmış qısamüddətli avanslar;
  • 544 – Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar;
  • 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər.
Print Friendly, PDF & Email