Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün maliyyə sanksiyaları, cərimə və faizlər

posted in: Vergi | 0

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq aşağıda göstərilən maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilə bilər:

  • sadələşdirilmiş verginin hesabatını və ya vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının qərarına əsasən 40 manat məbləğində;
  • aktivləri barədə məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının qərarına əsasən 100 manat məbləğində;
  • verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında;

təqvim ili ərzində nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulmasına görə vergi ödəyicisinə

  • birinci dəfə yol verildikdə – 400 manat (2000 manat)*;
  • ikinci dəfə yol verildikdə – 800 manat (4000 manat)*;
  • üç və daha çox dəfə yol verildikdə – 1200 manat (6000 manat)* məbləğində;

* – mötərizədə Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçmiş ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları göstərilib.

Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılmasına dair tərtib edilmiş sənədlərdən ən azı biri olmadıqda;

– il ərzində pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan hissəsinin uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə:

– birinci dəfə yol verildikdə 1000 manatdan çox olan hissəsinin – 5 faizi

– ikinci və daha çox halda yol verildikdə 1000 manatdan çox olan hissəsinin –10 faiz miqdarında maliyyə sanksiyası tədbiq edilir.

Təqvim ili ərzində malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura, idxal gömrük bəyannaməsi, gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılmasına dair tərtib edilmiş sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alınmış malların:

– birinci dəfə yol verildikdə 1000 manatdan çox olan hissəsinin – 10 faiz

– ikinci dəfə yol verildikdə – 20 faiz

– üç və daha çox dəfə yol verildikdə – 40 faiz miqdarında maliyyə sanksiyası tədbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) bağlamadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Sadələşdirilmiş vergi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ona ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün, ancaq bir il müddətindən çox olmamaq şərti ilə, ödənilməmiş vergi məbləğinin 0,1 faizi miqdarında faiz hesablanır.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *