Sadələşdirilmiş vergi nədir, hansı məqsədlə tətbiq edilir?

Sadələşdirilmiş verginin büdcə gəlirlərində rolu

Sadələşdirilmiş vergi və digər vergi növləri arasında fərq

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri  

Sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilən fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

Sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi və onun tətbiq istiqamətləri

Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi: sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi

Sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri, verginin dərəcəsi və hesablanması qaydası?

Sadələşdirilmiş vergidən azadolmalar və güzəştlər varmı?

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dividend məsələləri

İdman mərc oyunları və lotereyalarda sadələşdirilmiş vergi

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində gəlir və xərclərin uçotu

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ilə bağlı maliyyə sanksiyaları hansılardır?

Sadələşdirilmiş vergidən digər vergilərə keçid zamanı məqamlar

Hansı hallarda sadələşdirilmiş vergi ödəmə mənbəyində tutulur?

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri mallarının maya dəyərini necə hesablamalıdır?

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə gələn kameral məktublar barədə tövsiyələr

Sadələşdirilmiş vergi və satışdankənar gəlirlər

Avtomobillə sərnişin və yük daşımalarda tətbiq edilən nişanlar

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi

 


Print Friendly, PDF & Email