fbpx

Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müəssisə ƏDV və mənfəət vergisi ödəyicisidir. İl ərzində satışdankənar gəlirlər əldə edir və bu satışdankənar gəlirlər mənfəət vergisi bəyannaməsinin 217-ci “Digər gəlirlər” sətrində qeyd olunaraq, mənfəət vergisinə cəlb olunur. Lakin bu satışdankənar gəlirlər ƏDV-si üçün vergitutma obyekti olmadığı üçün … Read More

Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi üzrə edilmiş dəyişikliklər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

O cümlədən 1, 3, 4, 5 nömrəli Əlavələr üzrə yeniliklər. Aparılan dəyişikliklər ƏDV ödəyiciləri tərəfindən ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının müəyyən edilməsində inzibatçılığı əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirməklə yanaşı, vergi ödəyicisinin maliyyə vəsaitinə qənaət etməsinə gətirib çıxarır. Qeyd etmək lazımdır ki, dəyişikliyin qüvvəyə … Read More

ƏDV bəyannaməsini necə hazırlamalı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Yeni başlayan mühasiblərin çətinlik çəkdiyi məsələlərdən biri də ƏDV bəyannaməsi-nin hazırlanması olur. Çətinliyin əsas səbəbi isə bəyannaməni tam halda görə bilməməkdir. Uzun illər əvvəl bu problemi mən də yaşamışam, ona görə də işi asanlaşdıracaq bir vasitəni yazsam yeni başlayanların köməyinə … Read More

Sifarişçi ödədiyi avansı geri alarsa bu əməliyyat ƏDV bəyannaməsində necə göstərilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sifarişçi ödədiyi avansı geri alarsa bu əməliyyat ƏDV bəyannaməsində necə göstərilir? Sual: Fəaliyyətim malların alqı – satqısı ilə məşğul olmaqdır. Hüquqi şəxs kimi ƏDV ödəyicisiyəm. Müqavilə əsasında malları təqdim etmək üçün mart ayında avans almışam və bu avans bəyan edilərək … Read More

Əsas və ƏDV məbləği ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olarsa, ƏDV bəyannaməsində hansı tarix nəzərə alınmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müəssisəyə may ayının 180 manat ƏDV-si avans olaraq daxil olmuş, əsas məbləğ 1.000 manat avans isə iyunun 1-də. Bu halda vaxt fərqinə görə (ƏDV və əsas məbləğ) ƏDV dövriyyəsi hansı dövrə düşəcək? May yoxsa iyun ƏDV bəyannaməsində? ƏDV bəyannaməsi: … Read More

ƏDV bəyannaməsinin 301 və 307-ci sətrində hansı məbləğ göstərilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Zəhmət olmasa ƏDV bəyannaməsinin 301-ci sətrində göstərilən Satış məbləğinin hesablanmasını ətraflı izah edərdiniz. 307-ci sətirdə göstərilməli olan məbləğin necə hesablanması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Mallar geri qaytarılarsa, ƏDV bəyannaməsində necə əks edilməlidir? Cavab: Bildiririk ki, ƏDV bəyannaməsinin 301 … Read More

Bu bəyannamə artıq Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV bəyannaməsi və əlavəsi Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb. Vergilər nazirinin əmri ilə “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nə və ona 5 nömrəli əlavəyə ( ) və onların tərtib edilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə əsasən, ƏDV bəyannaməsinin 5№-li əlavəsi Vergi Məcəlləsinin 164-cü və bu Məcəlləyə … Read More

Sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etmirsə, ƏDV bəyannaməsində əks edilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: VM 166.1.1-ci maddəsində qeyd olunan işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi vaxt dedikdə bunu iş görən tərərfindən görüldüyü, yaxud müştəri tərəfindən qəbul edildiyi vaxt vergi hesabatı baxımından qəbul olunmalıdır? ƏDV hesabatı üçün işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi vaxt hansı vaxt … Read More

ƏDV bəyannaməsinin 307-ci kodlu sətrində hansı məbləğ əks etdirilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: ƏDV bəyannaməsinin 307-ci kodlu sətrinin C1 xanasında təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə hesabat ayında ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyata görə daxil olunmuş məbləğ yoxsa alınmış avanslar əks etdirilir? Cavab: Bildiririk ki, ƏDV bəyannaməsinin 307-ci kodlu sətrinin C1 … Read More

Mallar geri qaytarılarsa ƏDV bəyannaməsində necə əks edilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Şəxsə 10.03.2018-ci il tarixində 5.000 manat dəyərində (ƏDV-siz) mal təqdim edilmiş və şəxs həmin malın dəyərini və ƏDV hissəsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmin ayda ödəmişdir. Həmin ay üçün təqdim etdiyi bəyannamədə 5.000 manatın ƏDV-sini (900 manat) əvəzləşdirmişdir. Lakin … Read More

error: Content is protected !!