fbpx

Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və bu əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Barter” dedikdə malların (işlərin və ya xidmətlərin) mübadiləsi nəzərdə tutulur. Hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs aldığı malların (işlərin və ya xidmətlərin) qarşılığında qarşı tərəfə pul vəsaiti deyil, müvafiq olaraq, mallar (işlər və ya xidmətlər) təqdim edir. Barter zamanı … Read More

Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsində göstərilir ki, başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ƏDV tutulan əməliyyatlar üçün malların (işlərin, xidmətlərin) alışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləği əməliyyatın dəyəri bank hesabına, ƏDV məbləği ƏDV-nin depozit hesabına ödənildikdə əvəzləşdirilir. Mövzunu … Read More

ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində yeniliklər gözlənilir

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində yeniliklər gözlənilir. (ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi) Bu barədə Vergilər Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur. Dəyişikliklərdə bildirilir ki, qəbzlər, çeklər və nağd qaydada aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsinə əsas vermir. Bununla yanaşı, … Read More

Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsində bildirilir ki, bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə … Read More

Kənd təsərrüfatında ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi haqqında

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən həmin fəaliyyət üzrə digər şəxslərdən alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilirmi? Cavab: Vergi Məcəlləsinin (VM) 164.1.18-ci maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən sənaye üsulu ilə) … Read More

error: Content is protected !!