fbpx

Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda ƏDV dərəcəsi ƏDV-nin bir vergi növü kimi müəyyən edilməsi üçün ilk növbədə əlavə dəyər vergisi üzrə vergitutma elementləri müəyyən edilməlidir. Əlavə dəyər vergisi – ƏDV dərəcəsi belə vergitutma elementlərindən biridir (AR Vergi Məcəlləsi, maddə 12).    ƏDV dolayı vergidir. … Read More

error: Content is protected !!