fbpx

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti hansı dövrə əsasən hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin bir müəssisədə işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir. Bu əmək stajına işçinin əmək müqaviləsi üzrə faktik işlədiyi müddətdən başqa … Read More

Dövlət qulluqçularına əlavə məzuniyyətin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, dövlət qulluqçularının əmək fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra xüsusi şərtlər nəzərdə tutulub. Bunlardan biri də əlavə məzuniyyətin hesablanmasıdır. Mövzunu mühasibat mütəxəssisi Emin Salamov şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 112-ci maddəsinin a-bəndinə əsasən, əmək məzuniyyəti əsas və əlavə məzuniyyətlərdən … Read More

Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyət günləri nə qədərdir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 117-ci maddəsində uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətlərinin müddətləri öz əksini tapıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən bildirilib ki, əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq, 14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda üç və … Read More

Əmək məzuniyyəti barədə daha az bildiklərimiz (6-cı hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyət barədə daha az bildiklərimiz (6-cı hissə) 5-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun Donorlara verilən əlavə məzuniyyət günü Hər dəfə əvəzsiz olaraq qan və ya qan komponentlərini verən işçilərə donor olduqları gün onların orta əmək haqqı saxlanılmaqla əlavə istirahət … Read More

Staja görə əlavə məzuniyyətin verilməsi yalnız bir iş yeri ilə əlaqəlidir?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Məlumdur ki (ƏM-nin 116-cı maddəsi), stajdan asılı olaraq işçilərə, 5-10 ilədək stajı olduqda — 2 təqvim günü, 10-15 ilədək stajı olduqda — 4 təqvim günü, 15 ildən çox stajı olduqda 6 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Lakin maraqlı məqam … Read More

Mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

  Sual: Növbәti mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılırmı? Həmçinin oxu: Məzuniyyət və Əmək haqqı məbləğinin ayrılıqda vergiyə cəlb edilməsi Cavab: Növbәti mәzuniyyәt (әsas vә yaxud әlavә mәzuniyyәt) zamanı xәstәlik vә ya zәdә nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt, … Read More

error: Content is protected !!