fbpx

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətin təyin edilməsi

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Müavinətin təyin edilməsi Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş sosial sığorta hadisəsindən biridir. Sosial sığorta hadisəsi zamanı müavinətlərin təyin edilməsi və verilməsi “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin hesablanması

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi İşçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı müavinət almaq hüququ var. Müavinətin verilməsi qaydaları AR NK-nın təsdiq etdiyi “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin verilməməsi halları

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi İşçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi sosial sığorta hadisəsi sayılır və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ona müavinət verilir. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət: itirilmiş əməkhaqqı və gəlirlərin; habelə yarana biləcək xərcləri kompensasiya edilmiş formasıdır. Amma əmək … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin verilməsi dövrü

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Sosial müavinətlər Sosial sığorta iqtisadi fəal vətəndaşların konstitusiya hüququnun “Sosial sığorta haqqında” AR Qanununda nəzərdə tutulan hallarda həyata keçirilməsini təmin etməyə yönəlmiş sosial müdafiə sistemidir. Bu sistem aşağıdakı hallarda fiziki şəxslərin itirilmiş əməkhaqlarının, gəlirlərinin qarşısının alınmasını və ya əlavə xərclərinin … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə sığorta olunana müavinətin verilməsi halları

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı ödənilən müavinət Sosial sığorta dedikdə fiziki şəxslərə “Sosial sığorta haqqında” AR qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda əməkhaqqının itirilməsinə, gəlir və əlavə xərclərinin kompensasiya olunması, həmçinin itirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə verilən təzminat forması başa düşülür. … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinəti almaq hüququ olan şəxslər

posted in: Müavinət, Xəbər | 1
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi – işçinin xəstəliyi, zədələnməsi və ya qanunla nəzərdə tutulmuş digər səbəblər üzündən əmək funksiyası üzrə vəzifə öhdəliklərin nisbətən qısa müddət ərzində yerinə yetirə bilməməsidir. Bu hal sosial sığorta hadisəsi sayılır. Belə hal … Read More

İstehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş şəxsə sığorta ödənişinin təyini necə həyata keçirilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: İstehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəliyi nəticəsində peşə əmək qabiliyyətini itirmiş sığorta olunana sığorta ödənişinin təyin edilməsi hansı qaydada həyata keçirilir. Cavab: Sığorta ödənişi sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta olunanın əvvəlki peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin Tibbi Sosial Ekspert … Read More

error: Content is protected !!