fbpx

Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisə mühasibat uçotu və hesabatının doğru və düzgünlüyünü təsdiq etmək üçün dövri olaraq öz əmlakının, öhdəliyinin, hesablaşmalarının, kapitalının və s. maddi sərvətlərinin və ümumiyyətlə, balansın bütün aktiv və passiv maddələrinin inventarizasiyasını aparmalıdır. İnventarizasiyanın aparılması məcburi olan hallardan başqa hesabat ilində … Read More

error: Content is protected !!