fbpx

Əsas və əlavə məzuniyyətlərin cəmlənmə qaydası

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

İşçinin arzusu ilə əsas məzuniyyət (bu Qanunun 6-cı maddəsi) əlavə məzuniyyəti ilə (bu Qanunun 11-ci və 12-ci maddələri) cəmlənərək birlikdə,yaxud ayrılıqda verilməlidir. İşçinin eyni vaxtda bu Qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan iki və daha çox əlavə məzuniyyətə hüququ olduqda onun … Read More

error: Content is protected !!